دانلود رایگان


گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاهگزارش کارورزی 2 طبق سر فصل دانشگاه - 40 صفحه - فهرست مطالب فصل اول :کلیات یا معرفی پژوهش اهمیت وضرورت اجرای تمرین دبیری اهداف کارورزی طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی روش های تدریس فصل دوم:گزارش روایتی از فعالیت های انجام شده فصل سوم:روش شناسی ....

فهرست مطالب
فصل اول :کلیات یا معرفی پژوهش
اهمیت وضرورت اجرای تمرین دبیری
اهداف کارورزی
طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی
روش های تدریس
فصل دوم:گزارش روایتی از فعالیت های انجام شده
فصل سوم:روش شناسی
روش های جمع آوری اطلاعات
مصاحبه
پرسشنامه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها )کد گذاری.
فصل پنجم:بحث،نتیجه گیری،پیشنهاداتگزارش کارورزی 2 طبق سر فصل دانشگاه


کارورزی دو


کارورزی 2


گزارش کارورزی


گزارش کار آموزی


نمونه گزارش کارورزی 2


گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه فرهنگیان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی ( ) واحد بيجار دانشکده ................ رشته ...

(1-4)- در مواردیکه زمان اجرای کارآموزی در سرفصل مشخص نمی باشد حد نصاب واحدهای ... دارای دو دوره کارآموزی می باشند حداقل 80 واحد ( کارآموزی 1 ) و حداقل 100 واحد ( کارآموزی 2 ) ... تبصره : در مورد دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و ترم آخر، طبق آیین نامه و ...

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه - فــــایل ســانا

گزارش کارورزی 2 طبق سر فصل دانشگاه - 40 صفحه - فهرست مطالب فصل اول :کلیات یا معرفی پژوهش اهمیت وضرورت اجرای تمرین دبیری اهداف کارورزی طراحی تکلیف ...

گزارش کارورزی 2 - دانلود رایگان - پاورپوینت

گزارش کارورزی 2 دو دانشگاه فرهنگیان طبق آخرین سرفصل های ... گزارش کارورزی 2 دو دانشگاه فرهنگیان طبق آخرین سرفصل های دانشگاه - نقش مهم معلم در سلامت و سعادت ...

آيين نامه مربوط به كار آموزي

1- در موارد كه زمان اجراي كار آموزي در سر فصل مشخص نمي باشد حد نصاب واحد هاي ... داراي دو دوره كار آموزي مي باشد حداقل 80 واحد (كار آموزي 1) و حداقل 100 واحد (كار آموزي 2) مي باشد . ... تبصره : درمورد دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي وترم آخر، طبق آئين نامه و ... با دونسخه گزارش پايان كارآموزي به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تحويل نمايد.

آیین‌نامه کارآموزی شماره: R-7120-01 ویرایش:4 تاریخ: 1/11/1397 ...

3-3- زمان اخذ واحد کارآموزی با توجه به سرفصل و جدول زمانبندی انتخاب واحدهای هر ... كه داراي دو دوره كارآموزي ميباشد، حداقل 70 واحد (كارآموزي 1) و حداقل 90 واحد (كارآموزي 2) ميباشد. ... تبصره1: در شرایطی که گزارش کار هر یک از دروس مذکور که به هر دلیل تا مهلت ... كار و انجام ساير موارد طبق مقررات و دستورالعمل هاي واحد صنعتي مربوطه مي باشد.

سرفصل دروس پزشکی.pdf

ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس. رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﻲ دوره دﮐﺘﺮاي ﭘﺰﺷﮑﻲ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﮫﺮھﺎي ﺑﺰرگ از ﻣﻮاھﺐ طﺒﯿﻌﻲ.

گزارش کارورزی 2 دو دانشگاه فرهنگیان طبق آخرین سرفصل های دانشگاه ...

گزارش کارورزی 2 دو دانشگاه فرهنگیان طبق آخرین سرفصل های دانشگاه. موضوع : گزارش کارورزی 2. مدرسه کارورزی : دبستان شهید سهرابی (ارومیه). رشته علوم تربیتی.

گزارش کارورزی (2) روایت پژوهی گروه درسی ادبیات - دانلود رایگان

کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان اصفهان سرفصل درس کارورزی 3 دوره¬های ... ويژه مسئولان ... می رساند که گزارش کارورزی 2 خود را به مدت 64 ساعت طبق دستورالعمل ارائه شده تهیه ... بعضی روایات، کفویت را شامل دو چیز دانسته‌اند: یکی عفت ناشی از ایمان و .

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه – برترین فایل ها

2 Nov 2020 — گزارش-کارورزی-2-دو-طبق-سر-فصل-دانشگاه گزارش کارورزی 2 طبق سر فصل دانشگاه – 40 صفحه – فهرست مطالب فصل اول :کلیات یا معرفی پژوهش ...

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر مدیریت توسعه فن آوری و ارتباط با ...

واحدهاي. گذرانده. شده براي. اخذ. واحد. کارآموزي. در. مقطع. کارشناسی. که. داراي. دو. دوره. کارآموزي ... سرفصل. مشخص. نمیباشد. )60. واحد. میباشد . -2. در. ترمهاي. عادي. دانشجویان ... طبق. برنامه. گزارش. نویسی. ضمیمه. گزارش کارآموزي. نماید. ) نمره. این. از. بیست.

رشته علوم خاک

شیوه نامه اجرایی درسهای کارورزی و مهارت آموزی گروه علوم و مهندسی خاک ... سرفصل درس : ... مجری :گروه علوم و مهندسی خاک + واحدهای اجرایی و تحقیقاتی خارج از دانشگاه ... انجام فعالیتهای عملی در بخشهای اجرایی یا تحقیقاتی علوم خاک به مدت حداقل دو ماه ( 9 هفته معادل 360 ساعت ... ارائه گزارش تحلیلی در مورد تجربیات کسب شده توسط کارورز.

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | viewed | 11624

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | viewed | 11624. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. نام فایل: گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | دسته بندی فایل: ...

کاردانی امور فرهنگی - واحد 11

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها. پ- انجام کار گروهی. ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات ... هنر و ارتباطات. 2. -. رسانه شناسی. 2. -. حقوق فرهنگی و رسانه ای. 2. -. دو درس عمومی ... 2. -. یک درس مهارت مشترک. 2. -. یک درس از دروس عمومی. 2. -. کارورزی (1). 2 ... معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری · دانشگاه جامع علمی کاربردی · سامانه هم آوا ...

مقررات انظباطي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

(2-1-5)كارآموز در چارچوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب در محل كار وانجام ساير موارد طبق مقررات ودستورالعمل هاي واحد صنعتي مربوطه مي باشد . ... (5-7) با توجه به برنامه كارآموزي، درپايان هرمرحله دانشجو بايستي فرم گزارش پيشرفت ... ساعات کارآموزی در سر فصل براساس بخشنامه شماره 63089/36 مورخ 16/07/76 برای دو واحدکارآموزی ...

ن واحد کارآموزی فرایند گذراند - دانشکده فنی و مهندسی

گذراندن کلیه ساعات دوره کارآموزی در ترم اخذ شده طبق سرفصل رشته. 4 ... هماهنگی با استاد مربوطه درخصوص نحوه ارائه گزارش کارآموزی. ) پرینت شده یا در قالب ... بعد از گذراندن کارآموزی. 1 .2. فرم مربوطه باید. دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد. تکمیل شود.

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه گزارش کارآموزی با ...

6 Dec 2020 — با مطالب اصلی گزارش کارورزی 2 طبق سر فصل دانشگاه ,کارورزی دو,کارورزی 2 ,گزارش کارورزی,گزارش کار آموزی,نمونه گزارش کارورزی 2,گزارش ...

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه گزارش کارآموزی با ...

6 Dec 2020 — با مطالب اصلی گزارش کارورزی 2 طبق سر فصل دانشگاه ,کارورزی دو,کارورزی 2 ,گزارش کارورزی,گزارش کار آموزی,نمونه گزارش کارورزی 2,گزارش ...

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دوره ﻛﺎرﺷ - دانشگاه اصفهان

3. ﻓﺼﻞ دوم: ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ دروس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي. 2-1-. دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ ... ﺳﻴﺎﻻت دو. ﻓﺎزي. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ درس. دﻛﺘﺮ ﻃﻼﺋﻲ. -. دﻛﺘﺮ. ﻏﻼﻣﻲ. داﻧﺸﻴﺎر. -. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ... ﻫﺎ، ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ. -3. ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪه: ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم ﻏﻴﺮ واﻛﻨﺸﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺎ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﻴﺎس، درﺟﻪ ... ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ روش ﭘﺎﺷﺸﻲ. (. ﺑﺸﻜﻪ اي و ﻓﻴﻠﻤﻲ. ) 9 –. ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ. روش ارزﻳﺎﺑﻲ: ﮔﺰارش. آزﻣﺎﻳ ...

کارآموزی درس یی اجرا نامه شیوه ای وحرفه فنی دانشگاه

اگر دانشجو دوره کارآموزی خود را در دانشکده/آموزشکده فعال در حوزه های کارآفرینی و درآمد زایی ... کارآموزی. واستاد. مربوطه. مطابق. سرفصل. تعیین. شده،. کسب. می. نماید . ماده. -2. اهداف ... حداقل دو نیمسال تحصیلی، مجاز به اخذ واحد کارآموزی می باشد. -6 ... گزارش. نهایی. کارآموزی. : کارآموز بایستی. پس از تائید محتوای گ ارش کارآموزی توسط مدرس،.

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه - دانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاهگزارش کارورزی 2 طبق سر فصل دانشگاه - 40 صفحه - فهرست مطالب فصل اول :کلیات یا معرفی پژوهش اهمیت ...

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | viewed | 11624

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | viewed | 11624. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. نام فایل: گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | دسته بندی فایل: ...

کاردانی امور فرهنگی - واحد 11

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها. پ- انجام کار گروهی. ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات ... هنر و ارتباطات. 2. -. رسانه شناسی. 2. -. حقوق فرهنگی و رسانه ای. 2. -. دو درس عمومی ... 2. -. یک درس مهارت مشترک. 2. -. یک درس از دروس عمومی. 2. -. کارورزی (1). 2 ... معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری · دانشگاه جامع علمی کاربردی · سامانه هم آوا ...

گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش – srccongress

دانلود کارآموزی,دانلود کارورزی,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی آموزش و پرورش,کارآموزی ... تحصیلی، متوسطه و همچنین اداره دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه ... مانع خلاقيت مي‌شوند نقش معلم در پرورش خلاقيت فصل سوم : فناوری آموزشی و روشهای ... معماری,نقشه دو طبقه روی کرسی,نقشه دو طبقه معماری,نقشه معماری دانلود فایل نقشه ...

مقررات انظباطي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

(2-1-5)كارآموز در چارچوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب در محل كار وانجام ساير موارد طبق مقررات ودستورالعمل هاي واحد صنعتي مربوطه مي باشد . ... (5-7) با توجه به برنامه كارآموزي، درپايان هرمرحله دانشجو بايستي فرم گزارش پيشرفت ... ساعات کارآموزی در سر فصل براساس بخشنامه شماره 63089/36 مورخ 16/07/76 برای دو واحدکارآموزی ...

گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش – srccongress

دانلود کارآموزی,دانلود کارورزی,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی آموزش و پرورش,کارآموزی ... تحصیلی، متوسطه و همچنین اداره دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه ... مانع خلاقيت مي‌شوند نقش معلم در پرورش خلاقيت فصل سوم : فناوری آموزشی و روشهای ... معماری,نقشه دو طبقه روی کرسی,نقشه دو طبقه معماری,نقشه معماری دانلود فایل نقشه ...

گزارش کارآموزی ( ) واحد بيجار دانشکده ................ رشته ...

(1-4)- در مواردیکه زمان اجرای کارآموزی در سرفصل مشخص نمی باشد حد نصاب واحدهای ... دارای دو دوره کارآموزی می باشند حداقل 80 واحد ( کارآموزی 1 ) و حداقل 100 واحد ( کارآموزی 2 ) ... تبصره : در مورد دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و ترم آخر، طبق آیین نامه و ...

آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

-2. هر. استاد كار آموزي در هر دوره مي تواند حداكثر دو گروه. 15. نفري از دانشجويان كار آموز را تحت نظر. داشته باشد ولي مي ... 2. منظور شده است و زم. ان اجراي آن در سر فصل مشخص نيست، كار. آموزي. 1. را. پس. از گذراندن. 48. تا ... ترم آخر، طبق آئين نامه و مقررات آموزشي ... درپايان هرمرحله دانشجو بايستي فرم گزارش پيشرفت كارآموزي را به امضاء.

گزارش کارآموزی ( ) واحد بيجار دانشکده ................ رشته ...

(1-4)- در مواردیکه زمان اجرای کارآموزی در سرفصل مشخص نمی باشد حد نصاب واحدهای ... دارای دو دوره کارآموزی می باشند حداقل 80 واحد ( کارآموزی 1 ) و حداقل 100 واحد ( کارآموزی 2 ) ... تبصره : در مورد دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و ترم آخر، طبق آیین نامه و ...

گزارش کارآموزی ( ) واحد بيجار دانشکده ................ رشته ...

(1-4)- در مواردیکه زمان اجرای کارآموزی در سرفصل مشخص نمی باشد حد نصاب واحدهای ... دارای دو دوره کارآموزی می باشند حداقل 80 واحد ( کارآموزی 1 ) و حداقل 100 واحد ( کارآموزی 2 ) ... تبصره : در مورد دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و ترم آخر، طبق آیین نامه و ...

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه - فــــایل ســانا

گزارش کارورزی 2 طبق سر فصل دانشگاه - 40 صفحه - فهرست مطالب فصل اول :کلیات یا معرفی پژوهش اهمیت وضرورت اجرای تمرین دبیری اهداف کارورزی طراحی تکلیف ...

گزارش کارورزی 2 دو دانشگاه فرهنگیان طبق آخرین سرفصل های دانشگاه ...

گزارش کارورزی 2 دو دانشگاه فرهنگیان طبق آخرین سرفصل های دانشگاه + هدیه | cuba | 13190. شناسه این محصول: 13190 | لینک سایت منبع: ...

کارآموزی درس یی اجرا نامه شیوه ای وحرفه فنی دانشگاه

اگر دانشجو دوره کارآموزی خود را در دانشکده/آموزشکده فعال در حوزه های کارآفرینی و درآمد زایی ... کارآموزی. واستاد. مربوطه. مطابق. سرفصل. تعیین. شده،. کسب. می. نماید . ماده. -2. اهداف ... حداقل دو نیمسال تحصیلی، مجاز به اخذ واحد کارآموزی می باشد. -6 ... گزارش. نهایی. کارآموزی. : کارآموز بایستی. پس از تائید محتوای گ ارش کارآموزی توسط مدرس،.

فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي - دانشگاه فنی و حرفه ای استان ...

دانشجو موظف است دوره كارآموزي را اتمام نموده و گزارش آن را حداكثر تا پايان نيمسال ... ازاء هر واحد 120 ساعت مطابق آﻧﭽﻪ در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ رﺷﺘﻪ برای درس ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ. ... 5- دانشجو پس از گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی، مجاز به اخذ واحد کارآموزی می باشد. ... 2- حضور مرتب در محل كارآموزي و انجام ساير موارد طبق مقررات و دستورالعمل‌هاي مکان ...

سـرفـصـل دروس دانـشـجـویـان پــزشـكـي بـخـش چـشـم - دانشگاه ...

:2. -9. 8. جدول زمانبندی ارائه کارآموزی بالینی و سر فصل دروس نظری کارآموزی چشم. بخش. :3. 11. حداقل توانمندی های عملی مورد انتظار گروه. بخش. :4. 11. -1. چک لیست بر.

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | signatures | 7546

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | signatures | 7546. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما بازدید کننده گرامی. کیفیت فایل گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل ...

کاردانی امور فرهنگی - واحد 11

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها. پ- انجام کار گروهی. ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات ... هنر و ارتباطات. 2. -. رسانه شناسی. 2. -. حقوق فرهنگی و رسانه ای. 2. -. دو درس عمومی ... 2. -. یک درس مهارت مشترک. 2. -. یک درس از دروس عمومی. 2. -. کارورزی (1). 2 ... معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری · دانشگاه جامع علمی کاربردی · سامانه هم آوا ...

آیین‌نامه کارآموزی شماره: R-7120-01 ویرایش:4 تاریخ: 1/11/1397 ...

3-3- زمان اخذ واحد کارآموزی با توجه به سرفصل و جدول زمانبندی انتخاب واحدهای هر ... كه داراي دو دوره كارآموزي ميباشد، حداقل 70 واحد (كارآموزي 1) و حداقل 90 واحد (كارآموزي 2) ميباشد. ... تبصره1: در شرایطی که گزارش کار هر یک از دروس مذکور که به هر دلیل تا مهلت ... كار و انجام ساير موارد طبق مقررات و دستورالعمل هاي واحد صنعتي مربوطه مي باشد.

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | viewed | 11624

گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | viewed | 11624. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. نام فایل: گزارش کارورزی 2 دو طبق سر فصل دانشگاه | دسته بندی فایل: ...

آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي - سرفصل - دانشگاه ...

دانشگاه. يك مؤسسه آموزش عالي است كه حداقل داراي سه دانشكده يا دو دانشكده و دو ... ماده 2 : پديرفته شدگان در آزمون ورودي موظفند در مهلت هاي تعيين شده طبق اطلاعيه هاي مربوط ... دوره هاي کارآموزي و کارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سرفصل مصوب و ... که قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مي شود ، محاسبه مي گردد.

بایگانی‌های گزارش کارورزی 2 دو دانشگاه فرهنگیان طبق آخرین سرفصل ...

گزارش کارورزی2 دانشگاه فرهنگیان ، کارورزی 2 تربیت معلم, ، کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان ؛ کارورزی دانشگاه فرهنگیان 1, ، کارورزی دانشجویان …

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر مدیریت توسعه فن آوری و ارتباط با ...

واحدهاي. گذرانده. شده براي. اخذ. واحد. کارآموزي. در. مقطع. کارشناسی. که. داراي. دو. دوره. کارآموزي ... سرفصل. مشخص. نمیباشد. )60. واحد. میباشد . -2. در. ترمهاي. عادي. دانشجویان ... طبق. برنامه. گزارش. نویسی. ضمیمه. گزارش کارآموزي. نماید. ) نمره. این. از. بیست.

پاورپوینت اختلال خواب

تحقیق شاخص هاي بورس اوراق بهادار

پاورپوینت آشنایی با 3D Panel

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

تحقیق نظريه نقطه تثبيت

پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن

مقاله تصفيه فاضلاب و پسابهاي صنعتي

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 80

مقاله تصفيه فاضلاب و پسابهاي صنعتي

تحقیق بررسي عواملي که دانش آموزان را به سوي رشته هاي فني و حرفه اي سوق مي دهد