دانلود رایگان


بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان-نمونه موردی شهر مریوان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان-نمونه موردی شهر مریوانبررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان-نمونه موردی شهر مریوان چکیده :
تغییرات تکنولوژیک، فرهنگی و اجتماعی پرشتاب جوامع امروز، می‌توانند سبب بروز مشکلات فراوان جسمی، روانی، اجتماعی و رفتارهای پرخطر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در کودکان و نوجوانان گردند
اهداف
هدف از این مطالعه
تبیین دیدگاه‌های دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم شهر مریوان در زمینه رفتارهای پرخطر شایع در این گروه سنی و عوامل خانوادگی مؤثر بر آن می‌باشد.
تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوایی است.
طی نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، 100 دانش‌آموز پسر و دختر نیمه اول متوسطه شهر مریوان انتخاب و در این مطالعه شرکت یافتند. از طریق برگزاری 10 جلسه بحث گروهی متمرکز و طرح تعدادی سؤال باز به عنوان راهنمای بحث، جمع‌آوری اطلاعات انجام گردید. هم‌زمان با جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل محتوا شروع و بر اساس اهداف مطالعه، کد‌گذاری داده‌ها انجام و تم‌ها استخراج شد.
در نهایت 3 تم اصلی و 4 تم فرعی استخراج گردید.
تم‌های اصلی، رایج‌ترین رفتارهای پرخطر در این گروه سنی، روش فرزندپروری والدین و فضای روانی موجود در خانواده بودند. آموزش‌های جامع و پیگیر به نوجوانان در رابطه با شایع‌ترین رفتارهای پرخطر و هم‌چنین به والدین آنان در رابطه با روش‌های صحیح فرزندپروری و چگونگی کنترل و راهنمایی نوجوانان، می‌تواند در کاهش این معضل اجتماعی و تعدیل عوامل خانوادگی مؤثر بر آن مفید باشد.

کلید واژه : رفتارهای پرخطر، نوجوانان، عوامل خانوادگی، پژوهش کیفی.

مقدمه و بیان مسئله
نوجوانی یکی از حساس‌ترین مراحل زندگی در رشد و تکامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی می‌باشد، اگرچه این دوران انتقال از کودکی به بزرگسالی برای بسیاری از کودکان و نوجوانان، در زمان‌های قبل به خوبی سپری می‌گردید، ولی با توجه به تغییرات تکنولوژیک، فرهنگی و اجتماعی سریع و پرشتاب جوامع امروز، این دوران برای تعدادی از نوجوانان همراه با بروز مشکلات فراوان جسمی، روانی و اجتماعی بوده و پایه بسیاری از رفتارهای پرخطر و آسیب‌های اجتماعی در آنان گذاشته می‌شود (بورمستر، 1998)، طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، یک‌پنجم از جمعیت جهان را نوجوانان تشکیل می‌دهند که حدود 2/1 بیلیون نفر (85%) از این گروه سنی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند (‌گزارش سازمان جهانی بهداشت، 2003).
نوجوانی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی شامل گروه سنی 19-10 سال است که دوره گذر از کودکی به بلوغ به شمار می رود. این گذار دارای ابعاد زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و عاطفی است که نوجوانان در معرض استرس های فراوانی قرار می گیرند (صادقی و گیلانی پور، 1388(
اگر با دید دقیق تمام مراحل زندگی هر انسان را بررسی کنیم، می بینیم که نوجوانی یکی از سخت ترین، پر تلاطم ترین و پر فشارترین و در عین حال یکی از مراحل شیرین زندگی هر انسانی است، چرا که در این مرحله است که فرد برای اولین بار با مسائل و رفتارها و فرضیه هایی در ذهن، آشنا می شود که شاید در هیچ یک از مراحل قبل و بعد از این دوره با آنها آشنا نبوده است..(احدي، جمهري ؛1378.(
نوجوانی را سنی حساس در ایجاد و گسترش رفتارهای مقابله ای و پاسخ به نیازهای محیطی می دانند.در این دوره، نوجوان به واسطه تغییرات سریع قیزیکی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی با انبوهی از مشکلات مغایر سلامت همراه است. نوجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر خطر روی بیاورد.
آنان این کارها را برای اثبات خود و مرکز توجه قرار گرفتن انجام می دهند.رفتارها نامناسب،عوامل تهدید کننده سلامت , و پیامد های منفی این دوه می تواند تهدید جدی رابر سلامت فرد در طول زندگی ایجاد کند. از جمله این رفتارها، رفتارهای پر خطر است. رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطلاق می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد (کارگرگ و گرور،( 2003.(
باید اگاه باشیم که نوجوانی از دوران های مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود به همین دلیل برخی از مشکلات رفتاری ایجاد شده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی هایی پایدار نشان می دهند (احدي، محسني، 1386(.
همچنین نوجوانی دوره رشدي مهمي است كه با فرايند شكل گيري هويت همراه است. در این دوره، نوجوان به دنبال اين است كه به سوالهاي متعدد ذهن خود پاسخ دهد، و از تمام چالش ها به سلامت عبور کرده و يك هويت يكپارچه براي خود شكل دهد. شكل گيري هويت به عنوان فرايند انسجام تغييرات فردي، تقاضاهاي اجتماعي و انتظارات براي آينده محسوب مي شود (شهرآراي، 1384(.
به دلیل اینکه نوجوانی یک دوره بحرانی از زندگی است، الگوهای رفتاری مهم و تاثیرگذار بر زندگی فرد، در این دوره شکل می گیرند. در نوجوانی، فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین می کند. عوامل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوان را در مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوان و خانواده را با نیازهای فراوانی روبرو می کند.


فهرست مطالب: مقدمه و بیان مسئله
اهمیت موضوع
متغیرهای پژوهش
قلمرو پژوهش
جامعه آماری و حجم نمونه
روش گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها
رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی مؤثر
جدول رفتارهای پرخطر دانش آموز
جدول عوامل مستعدکنندهء بروز رفتار پر خطر دانش آموزان
جدول عوامل بازدارندهء بروز رفتار پر خطر دانش آموزان
روش تحقیق یافته هااز نظر ویژگی های جمعیت شناختیتم های اصلیروش فرزندپروری والدینتم های فرعیتم های فرعیتم فرعی:نحوه مواجهه با اشتباهات و خطاهای نوجوانتم اصلی : فضای روانی موجود در خانوادهتم فرعی : میزان و نحوه تامین نیازهای روحی و عاطفی نوجوانتم فرعی : نحوه عملکرد والدین در تامین امنیت و آرامش نوجوان در خانوادهبحث و نتیجه گیریمنابع


بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان


نمونه موردی شهر مریوان


رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان


رفتارهای پرخطر


رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی مؤثر


جدول رفتارهای پرخطر دانش آموز


جدول عوامل

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


The 4rd International Conference on Advanced Research in ...

بررسی عوامل روانشناختی (سرمایه های روانشناختی) مرتبط با میزان مشارکت دینی دانشجویان ... تاثیر شعر درمانی بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر لردگان ... پیش بینی رفتارهای پرخطر رانندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی هیجان خواهی ... بررسی رابطه بین هویت سازمانی و توسعه سرمایه انسانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره ...

فایل جدید بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه ...

17 Mar 2021 — فایل جدید با عنوان بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان-نمونه موردی شهر مریوان با شناسه 14501 در دسته بندی ...

گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان دبیرستانی ...

دوره ای حسـاس و پـر خطـر در روی آوردن افـراد ... خوشـه ای در سـه پایـه اول، دوم و سـوم متوسـطه، ... »طــرح شیوع شناســی مصــرف مــواد مخــدر« كــه در ســال 1390 انجــام شــده اســت، ... بررسـی وضعیـت گرایـش دانش آمـوزان دبیرسـتانی شـهر مریـوان بـه اعتیـاد پرداختـه و ... میــزان مخاطــره ای اســت كــه فــرد در تخلــف از رفتارهــای قــراردادی ب: تعهــد:.

بررسی برخی عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثر بر گرایش به ...

دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول براساس گزارش معاونت اداره. آموزش و پرور ... بررسی رابطه بین سبک زندگی با بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر و پسر شهر. رشت.

امکان دسترسی مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روان ...

5 Nov 2015 — مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری در ... سنجش ميزان شيوع خشونت و ابعادآن در بين دانش آموزان (مطالعه موردي: دوره متوسطه منطقه سجاسرود) ... مقايسه سرسختي روان شناختي در زنان مطلقه و عادي شهرستان رامهرمز ... بررسي ميزان شيوع ناتواني هاي يادگيري در دانش آموزان پايه اول ودوم مدارس ...

بررسی برخی عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثر بر گرایش به ...

دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول براساس گزارش معاونت اداره. آموزش و پرور ... بررسی رابطه بین سبک زندگی با بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر و پسر شهر. رشت.

سامانه یکپارچه نشریات ناجا - نیروی انتظامی

سیر تدریجی آموزش پلیس و نتایج آن در دوره پهلوی اول ( 1299. دوره 3، ... ارتباط پیامدهای ناشی ازمواد مخدروتوسعه فرهنگ(نمونه موردی شهر یاسوج). دوره ... بررسی رابطه بیگانگی اجتماعی با بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر بجنورد. دوره ... بررسی رابطه ی راهبردهای مقابله ای با استرس و پرخاشگری در دانش آموزان دوره متوسطه شهر ایوان.

علی رضایی شریف - دانشگاه محقق اردبیلی

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خودکارآمدی زبان انگلیسی در دانش آموزان (1395). ... آقای رضا بابایی، مقایسه الگوهای تدریس و صلاحیت حرفه ای در بین معلمان فارغ ... پروری با سازگاری تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مریوان. ... رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز.

فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی - نمایه نویسندگان

... آموزش مداخله‌ شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و کمرویی دانش آموزان [دوره 8، شماره ... نسبت به دانش‌آموزان و بررسی شیوع آن در مدارس شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، ... بین فردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد خودشیفته: مطالعه موردی [دوره 9، ... میانجیگری هوش هیجانی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مریوان [(مقالات آماده ...

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش ... - سیویلیکا

پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل جمعیت شناختی مرتبطبا آن انجام یافته است. این تحقیق از نوع ...

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش ... - سیویلیکا

پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل جمعیت شناختی مرتبطبا آن انجام یافته است. این تحقیق از نوع ...

و عوامل دوره متوسطه میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین ... - SID

بررسی. میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان. دوره متوسطه. و عوامل ... و نمونه تحقیق با استفاده ... بین. رفتارهای پرخطر دانش آموزان با توجه به جنسیت آنان تفاوت معنی دار وجود دارد ... دانش. آموزان. دختر. و. پسر. مدارس. مقطع. متوسطه. شهرستان. تبریز. می باشد که در سال تحصیلی. 53 ... ضر رتبه چهارم مرگ و میر در جهان و رتبه اول.

فایل جدید بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه ...

17 Mar 2021 — فایل جدید با عنوان بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان-نمونه موردی شهر مریوان با شناسه 14501 در دسته بندی ...

ليست عنوان مقاله كنفرانس ها بررسي موفقيت پيوند جوانه چوبي ...

بررسي ميداني ميزان شيوع بيماري مالاريا در بخشي از جنوب استان سيستان وبلوچستان ... بررسي ميزان بهره مندي مسكن مهر از انگاره هاي اسلامي (نمونه موردي: مسكن مهر شهر ... بررسي ميزان آشنايي معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهرستان آبدانان با روش‌هاي تدريس فعال ... بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مقطع متوسطه استان ايلام از رفتار هاي پر خطر.

لیست پایان نامه های علوم تربیتی A B C D E F G H I J 1 شماره ...

4, 3, بررسی قدرت رهبری دانش آموزان پسر دوره دبیرستانهای شهرستان آـستانه ... 66, 65, بررسی میزان مقایسه نگرش دبیران و دانش آموزان نسبت به برخی از عوامل ... 179, 213, رابطه بین سلامت سازمانی و مدرسه و الگوهای رفتار سازمانی ّ171 ... 282, 330, رابطه بین ریختهای شخصیتی و سبک های یادگیری در دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه ...

فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی - نمایه نویسندگان

... آموزش مداخله‌ شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و کمرویی دانش آموزان [دوره 8، شماره ... نسبت به دانش‌آموزان و بررسی شیوع آن در مدارس شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، ... بین فردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد خودشیفته: مطالعه موردی [دوره 9، ... میانجیگری هوش هیجانی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مریوان [(مقالات آماده ...

متن کامل (PDF) - فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

by R Panahi · Cited by 3 — عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر در دانش آموزان شهر سنندج براساس ... دوره ای به بررسی رفتارهای پرخطر در سنين نوجوانی. و جوانی به ... مقطع دوم دبيرستان انجام شد که با روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شده بودند. ... رشد ميزان رفتارهای پرخطر تا آنجا ... بين شيوع رفتارهای پرخطر با متغير ميزان معدل نيمسال ... Marivan, North West of Iran.

فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

مطالعه کیفی رفتارهای جنسی پرخطر معتادان تزریقی در تهران ... بررسی رفتار درجستجوی درمان ساکنان شهر تهران و عوامل موثر بر آن ... دوره ۷، شماره ۲ - ( ۷-۱۳۸۸ ) ... شیوع سوء رفتار با همسر و برخی از روشهای مقابله با آن از دیدگاه زنان شهر اراک ... های مدل ارتقای سلامت پندر درباره بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر مریوان.

فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی - نمایه نویسندگان

... آموزش مداخله‌ شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و کمرویی دانش آموزان [دوره 8، شماره ... نسبت به دانش‌آموزان و بررسی شیوع آن در مدارس شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، ... بین فردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد خودشیفته: مطالعه موردی [دوره 9، ... میانجیگری هوش هیجانی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مریوان [(مقالات آماده ...

پروژه بازاریابی صنعتی نیروگاه برق | ate | 2248

اهمیت این انرژي به حدي است که یکیاز پارامترهاي اصلی براي تعیین میزان صنعتی بودن یک ... پروژه بررسی و شبیه سازی پایدار سازی سیستم قدرت ... بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان-نمونه موردی شهر مریوان.

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان ... - مقالات

پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن انجام یافته است.

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش ...

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان-نمونه موردی شهر مریوان فرمت فایل اصلی: word این فایل قابل ویرایش می باشد تعداد صفحات: ...

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش ...

قسمتی از چکیده: بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان-نمونه موردی شهر مریوان چکیده : تغییرات تکنولوژیک، فرهنگی و اجتماعی ...

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش ...

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دوره اول متوسطه در بین دانش اموزان-نمونه موردی شهر مریوان | thesis | 7529. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. ابتدا توضیحات محصول ...

همبستگي رفتارهاي پرخطر در نوجوانان دانش آموز با شيوه ... - SID.ir

by شكري نسرين‎ — همبستگي رفتارهاي پرخطر در نوجوانان دانش آموز با شيوه هاي فرزند پروري والدين ... تعداد نمونه 220 نفر (120 پسر و 100 دختر) بود که بصورت تصادفي با استفاده از روش نمونه ... سرمايه اجتماعي و رفتار پرخطر: مطالعه موردي دانش آموزان دبيرستاني شهر كرمان ... دانش آموز · بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه و ...

گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان دبیرستانی ...

دوره ای حسـاس و پـر خطـر در روی آوردن افـراد ... خوشـه ای در سـه پایـه اول، دوم و سـوم متوسـطه، ... »طــرح شیوع شناســی مصــرف مــواد مخــدر« كــه در ســال 1390 انجــام شــده اســت، ... بررسـی وضعیـت گرایـش دانش آمـوزان دبیرسـتانی شـهر مریـوان بـه اعتیـاد پرداختـه و ... میــزان مخاطــره ای اســت كــه فــرد در تخلــف از رفتارهــای قــراردادی ب: تعهــد:.

The 4rd International Conference on Advanced Research in ...

بررسی عوامل روانشناختی (سرمایه های روانشناختی) مرتبط با میزان مشارکت دینی دانشجویان ... تاثیر شعر درمانی بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر لردگان ... پیش بینی رفتارهای پرخطر رانندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی هیجان خواهی ... بررسی رابطه بین هویت سازمانی و توسعه سرمایه انسانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره ...

ليست عنوان مقاله كنفرانس ها بررسي موفقيت پيوند جوانه چوبي ...

بررسي ميداني ميزان شيوع بيماري مالاريا در بخشي از جنوب استان سيستان وبلوچستان ... بررسي ميزان بهره مندي مسكن مهر از انگاره هاي اسلامي (نمونه موردي: مسكن مهر شهر ... بررسي ميزان آشنايي معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهرستان آبدانان با روش‌هاي تدريس فعال ... بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مقطع متوسطه استان ايلام از رفتار هاي پر خطر.

دانلود پاورپوینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان )

پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامی (77 اسلاید)

تحقیق نفوذ سم به بدن

دانلود پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی

پروژه ی تعاونی کشاورزی

دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان

پاورپوینت آناتومی اسکلتی

مختصری بر [اختلال در خواندن] ناتواني هاي ادراكي

پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد

مقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی