دانلود رایگان


مقاله پسخوراند زیستی و فنون تن آرامی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله پسخوراند زیستی و فنون تن آرامی 14.00 پسخوراند زیستی این گونه تعریف شده است:«استفاده از بعضی از دستگاه ها برای انعکاس فرایندهای روانی فیزیولوژیکی که فرد معمولاً از آنها آگاهی ندارد، اما ممکن است بتواند آنها را کنترل کند.»
پسخوراند زیستی چیست؟
پسخوراند زیستی در واقع شامل سه مرحله است
فواید پسخوراند زیستی
اثرات فیزیولوژیکی
اثرات روان شناسی
چگونه با استفاده از دستگاه پسخوراند زیستی آرام شویم؟
آموزش پسخوراند زیستی را چگونه شروع کنیم؟
شیوه های تن آرامی
تنفس دیافراگمی
وارسی بدن
ماساژ و فشار موضعی
یوگا و کشش بدن
تکرار دعا
بازتاب آسایش بخش
توالی آرام شدن لحظه ای (ICS)
توجه ذهنی
آرامش در رایانه و از طریق رایانه
موسیقی و تن آرامی
تای چی
پنج اصل بنیادی که انسان را در انجام «تای چی» هدایت می کند