دانلود رایگان


مقاله رشد نوجوان و بزرگسال - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله رشد نوجوان و بزرگسال
مقاله رشد نوجوان و بزرگسال

سازگاری یک فرایند است نه حالت نهایی. ما در حالی که رشد می کنیم، همواره با چالش هایی روبرو می شویم و رشد یک فرایند دایمی است. اکنون در چه مرحله ای از رشد قرار دارید؟ با چه مسائل سازگاری روبرو هستید؟ آیا مشغول برنامه ریزی برای شغل هستید و به ازدواج و خانواده فکر می کنید؟ آیا قبلا شغل خودتان را تعیین کرده اید؟

افراد طولانی تر از قبل عمر می کنند و بیشتر از گذشته آزادند تا تصمیم بگیرند چگونه زندگی خود را اداره کنند. این مقاله شما را ترغیب می کند تا برای باقی عمر خود آماده شوید. اجازه دهید این بحث را با بررسی چالش های نوجوانی و بزرگسالی را آغاز کنیم. بعد، تجربه انسان در سالهای جوانی، میانسالی، و اواخر بزرگسالی را بررسی خواهیم کرد. خواهیم دید که هر مرحله رشد، ما را برای سازگار شدن با چالش می طلبد، اما فرصت هایی را نیز برای رشد شخصی و خشنودی تامین می کند.
تغییرات جسمانی نوجوانی


مقاله رشد نوجوان و بزرگسال


بلوغ


رشد شناختی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی در دانش آموزان - سیویلیکا

مژگان نیک نام - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علم و هنر یزد. خلاصه مقاله: رشد اجتماعی ... و نوجوان با به کارگیری مهارتهای اجتماعیمیتواند جایگاه خود را در میان مراودات اجتماعی و ارتباط با همسالان خود و بزرگسالان پیدا ...

آغاز بزرگسالی - نشریه علمی رویش روان شناسی

E Hejazi 著 · 2019 — مختصات کیفی متفاوتی با نوجوانی و بزرگسالی دارد. این مقاله در. صدد. است تا به علل تشکیل. و ویژگی. های دوره تحولی ظهور بزرگسالی و اح. تمال. شکل. گیری این ... بنابراین روانشناسان در رویکرد تلفیقی معتقدند که هیچ نوع تصویر همانندی از چگونگی رشد افراد را نمی. توان در مورد تمام ... خود را بزرگسال ادراک می. کنند. برای پاسخ به ...

تکوین بدن انسان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رشد در بعد رسش فرایندی مرحله‌ای اما پیوسته است که به هشت دورهٔ نوباوگی، نوپایی ، کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، بزرگسالی ... مراحل روانی با مراحل رسش درست منطبق نمی‌شود ، آنگاه فرد درحالیکه از دید جسمانی بزرگسال است از نظر روانی هنوز کودک است.

ﻧﻮﺟﻮان ـ راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪ ﯾﯽ دا - فصلنامه فرهنگی ...

راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪ. ـ. ﻧﻮﺟﻮان. ﻦﯿدر ﺑ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎ. ﯾﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 12/12/1391. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﺮي. 1. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ... رﺷﺪ. ﺧﻮد. ﺑﺮﻣﯽ. آﯾﻨﺪ،. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ﮐﻪ. آﯾﺎ. ﺳﻄﺢ. ﻧﺮﻣﺎل. ﺗﻌﺎرض. واﻟﺪﯾﻦ. ﺑﺎ. ﻧﻮﺟﻮان،. ﺑﻪ. ﻣﯿﺰاﻧﯽ. آﺳﯿﺐ. ﺧﻮاﻫﺪ. رﺳﯿﺪ. ﯾﺎ. (ﻧﻪ. زارب،. ).1383. واﻟﺪﯾﻨﯽ. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﺗﻼش. ﻧﻮﺟﻮان ... 5 - Bayoglu,A.S and Ozmete,E. (2009).parent-young adult ...

مقالات ISI رشد جنسي : 65 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 65 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع رشد جنسي آرشیو شده است ... بازی شبیه سازی شده نوجوانان و نوجوانان رفتار جنسی بزرگسالان را در سموم آمریکایی پیش بینی می کند.

آغاز بزرگسالی - نشریه علمی رویش روان شناسی

E Hejazi 著 · 2019 — مختصات کیفی متفاوتی با نوجوانی و بزرگسالی دارد. این مقاله در. صدد. است تا به علل تشکیل. و ویژگی. های دوره تحولی ظهور بزرگسالی و اح. تمال. شکل. گیری این ... بنابراین روانشناسان در رویکرد تلفیقی معتقدند که هیچ نوع تصویر همانندی از چگونگی رشد افراد را نمی. توان در مورد تمام ... خود را بزرگسال ادراک می. کنند. برای پاسخ به ...

پژوهشگران استرالیا: سن نوجوانی تا ۲۴ سالگی افزایش یافته ...

2018/01/19 — نوجوانی مرحله‌ای میان دوران کودکی و دوران بزرگسالی است که در آن رشد بیولوژیکی و مغزی افراد برای ورود به مرحله ... در این مقاله آمده است که رشد مغز انسان در سال‌های اول پس از ورود به ۲۰ سالگی نیز ادامه می ...

ﻧﻮﺟﻮان ـ راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪ ﯾﯽ دا - فصلنامه فرهنگی ...

راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪ. ـ. ﻧﻮﺟﻮان. ﻦﯿدر ﺑ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎ. ﯾﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 12/12/1391. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﺮي. 1. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ... رﺷﺪ. ﺧﻮد. ﺑﺮﻣﯽ. آﯾﻨﺪ،. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ﮐﻪ. آﯾﺎ. ﺳﻄﺢ. ﻧﺮﻣﺎل. ﺗﻌﺎرض. واﻟﺪﯾﻦ. ﺑﺎ. ﻧﻮﺟﻮان،. ﺑﻪ. ﻣﯿﺰاﻧﯽ. آﺳﯿﺐ. ﺧﻮاﻫﺪ. رﺳﯿﺪ. ﯾﺎ. (ﻧﻪ. زارب،. ).1383. واﻟﺪﯾﻨﯽ. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﺗﻼش. ﻧﻮﺟﻮان ... 5 - Bayoglu,A.S and Ozmete,E. (2009).parent-young adult ...

بررسی پیامدهای اجتماعی - مجله علمی پژوهشی - دانشگاه علوم ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎرداري در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. (. ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري. -). ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺘﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران. 35. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﺑﺮ ... ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨ. ﮕﯽ و. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻗﻮع ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ د. ر. ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ .(. 7،9. ) -3. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪ. اﺷﺘﯽ و. ﺟﺴﻤﯽ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ روي ﻣﺎدر ﻧﻮﺟﻮان. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺴﺎل. (. 15. -9،. 1،7. ) -4. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ... در ﻣﺎدران. ﺑﺎردار ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ اﻓﺰ ...

بررسی پیامدهای اجتماعی - مجله علمی پژوهشی - دانشگاه علوم ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎرداري در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. (. ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري. -). ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺘﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران. 35. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﺑﺮ ... ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨ. ﮕﯽ و. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻗﻮع ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ د. ر. ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ .(. 7،9. ) -3. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪ. اﺷﺘﯽ و. ﺟﺴﻤﯽ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ روي ﻣﺎدر ﻧﻮﺟﻮان. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺴﺎل. (. 15. -9،. 1،7. ) -4. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ... در ﻣﺎدران. ﺑﺎردار ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ اﻓﺰ ...

از ویژگی های دوران بلوغ بیشتر بدانیم

2019/10/02 — در دوران بلوغ با اینکه نوجوانان تجربه کافی ندارند، اما به تدریج رشد ذهنی و منطقی آنان بالا می رود و می توانند ... شان، جهت گیری و برنامه ریزی می کنند؛ در این دوران رابطه آنها با پدر و مادر یا دیگران، به رابطه با بزرگسال تبدیل می شود.

ﻧﻮﺟﻮان ـ راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪ ﯾﯽ دا - فصلنامه فرهنگی ...

راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪ. ـ. ﻧﻮﺟﻮان. ﻦﯿدر ﺑ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎ. ﯾﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 12/12/1391. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﺮي. 1. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ... رﺷﺪ. ﺧﻮد. ﺑﺮﻣﯽ. آﯾﻨﺪ،. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ﮐﻪ. آﯾﺎ. ﺳﻄﺢ. ﻧﺮﻣﺎل. ﺗﻌﺎرض. واﻟﺪﯾﻦ. ﺑﺎ. ﻧﻮﺟﻮان،. ﺑﻪ. ﻣﯿﺰاﻧﯽ. آﺳﯿﺐ. ﺧﻮاﻫﺪ. رﺳﯿﺪ. ﯾﺎ. (ﻧﻪ. زارب،. ).1383. واﻟﺪﯾﻨﯽ. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﺗﻼش. ﻧﻮﺟﻮان ... 5 - Bayoglu,A.S and Ozmete,E. (2009).parent-young adult ...

آغاز بزرگسالی - نشریه علمی رویش روان شناسی

E Hejazi 著 · 2019 — مختصات کیفی متفاوتی با نوجوانی و بزرگسالی دارد. این مقاله در. صدد. است تا به علل تشکیل. و ویژگی. های دوره تحولی ظهور بزرگسالی و اح. تمال. شکل. گیری این ... بنابراین روانشناسان در رویکرد تلفیقی معتقدند که هیچ نوع تصویر همانندی از چگونگی رشد افراد را نمی. توان در مورد تمام ... خود را بزرگسال ادراک می. کنند. برای پاسخ به ...

دانلود مقالات ISI نوجوانی: 3643 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره نوجوانی با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت Science Direct. ... پایان نوجوانی با توجه به فرهنگ هر جامعه و سنی که فرد می تواند وظایف و مسئولیت های یک بزرگسال را بر عهده بگیرد متفاوت است و در حدود بیست سالگی است. بنابراین دوره ... در این دوره رشد جسمانی نوجوان کامل شده و از نظر شناختی و هوشی نیز رشد کرده و در پایان از نظر عاطفی نیز با ثبات تر می گردد. نوجوانی دوره ...

روان شناسی رشد اخلاقی ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی

این تحقیق تلاشى دیگر در این راستا است که مى‏کوشد تا چگونگى رشد و پرورش اخلاقى و دینى نوجوانان و جوانان را هم بر پایه دانش ... لازم به یادآورى است، به دلیل حجم زیاد مقاله، بخش نخست آن در این شماره و بخش دوم آن در شماره بعدى ویژه روان‏شناسى از نظر خوانندگان عزیز خواهد گذشت. ... از آنجا که بیش از 90 درصد نوجوانان و جوانان و بزرگسالان غربى که مورد آزمون‏هاى اخلاقى قرار گرفته‏اند در مرحله اخلاق قراردادى هس ...

از ویژگی های دوران بلوغ بیشتر بدانیم

2019/10/02 — در دوران بلوغ با اینکه نوجوانان تجربه کافی ندارند، اما به تدریج رشد ذهنی و منطقی آنان بالا می رود و می توانند ... شان، جهت گیری و برنامه ریزی می کنند؛ در این دوران رابطه آنها با پدر و مادر یا دیگران، به رابطه با بزرگسال تبدیل می شود.

خلاقیت و بهزیستی روان‌شناختی در مرحله تحولی نوجوانی با ...

P Jozi 著 · 2016 — همدان،. ایران. مکاتبات مربوط به این مقاله باید. خطاب به. پیام جوزی،. کارشناس ارشد ... تحولی رشد انسان )نوجوانی و میانسالی( به مقایسه سه. مؤلفه روان. شناختی )خالق. یت، عاطفه مثبت و ... نوجوان و بزرگسال در جدول. 1. ارائه شده. است. برای بررسی نرمال بودن ...

دانلود مقالات ISI نوجوانی: 3643 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره نوجوانی با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت Science Direct. ... پایان نوجوانی با توجه به فرهنگ هر جامعه و سنی که فرد می تواند وظایف و مسئولیت های یک بزرگسال را بر عهده بگیرد متفاوت است و در حدود بیست سالگی است. بنابراین دوره ... در این دوره رشد جسمانی نوجوان کامل شده و از نظر شناختی و هوشی نیز رشد کرده و در پایان از نظر عاطفی نیز با ثبات تر می گردد. نوجوانی دوره ...

pdf-file - SID

مقاله نخست به تعریف دوره نوجوانی وبلوغ و برخی ویژگی های آن و به تعاریفی از هویت و انواع آن و دوست یابی وشرایط. آن در این دوره اشاره ... از سوی دیگر برخی از صاحب نظران روانشناسی رشد، دوره بلوغ را دوره تعارض و بحران می دانند؛ استانلی هال که به پدر.

نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران - پرتال جامع علوم انسانی

امّا از نظر علمی، منظور از «بلوغ یا نوجوانی»[1]، رشد و بلوغ در کلیة جنبه‌ها اعم از فیزیکی، عقلی و اجتماعی است. به همین جهت، این واژه ... دورة اوّل با طغیان و عصیان علیه محیط خانوادگی و به‌طور کلی قدرت بزرگسالان آشکار می‌شود. در طی این دوره، نوجوان با ...

ﻫﻤﺴﺎﻻن - دانشگاه الزهرا

پورشهریاری 著 · 2014‎ — اي اﺣﺴـﺎس ﻫﻮﻳ ـﺖ ﻣﻠّـﻲ در ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻫﺴـﺘﻨﺪ و. ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ. ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ را ... از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن. ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻮﻳ ﺖ ﻣﻠّﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ آن، ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ﻫـﺎ. ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻠﻴﺪي و اﺻﻠﻲ آن. ﻫﺎ، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻧﮕﺮش ... در رﺷـﺪ. ﻫﻮﻳ ﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮش. ﻫﺎي ﺧﺎﺻـﻲ را درﺑـﺎرة ﮔـﺮوه ﺧـﻮدي و ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي. ﻏﻴﺮﺧﻮدي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزي. ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﺑ ...

پژوهشگران استرالیا: سن نوجوانی تا ۲۴ سالگی افزایش یافته ...

2018/01/19 — نوجوانی مرحله‌ای میان دوران کودکی و دوران بزرگسالی است که در آن رشد بیولوژیکی و مغزی افراد برای ورود به مرحله ... در این مقاله آمده است که رشد مغز انسان در سال‌های اول پس از ورود به ۲۰ سالگی نیز ادامه می ...

نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه‌پذیری ...

قربانی 著 · 2018‎ — هدف این مقاله، بررسی نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه‌پذیری دانش‌آموزان استان گلستان بود. ... نوجوانی ازجمله مراحلی در فرایند رشد است که بسیاری از نظریه‌پردازان در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی و علوم اجتماعی به آن توجه می‌کنند و هر کدام ... ساوین و همکاران[6] (1990) و براون[7] (1990) در پژوهش خود نشان داده‌اند نوجوانان، بیشتر خود تصمیم می‌گیرند تا اینکه دنباله‌ر ...

اصل مقاله 950.6 K - نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی

لزگی 著 · 2012‎ — اين مقاله به بررسی نقش عناصر بیان نمايشی در تئاتر كودك و نوجوان، با رويكرد تئاتر درمانی پرداخته است. در ابتدا تعريفی از ... رشد نمی یابد. تا آنکه در قرن 19میالدی بزرگساالن به اجرای. نمایش کودکان عالقمند می شوند و نخستین متونی را که مورد ... و اصول کلی تئاتر بزرگسال در تئاتر کودک نیز رعایت می شود، اما. ممکن است تأکید ...

تعیین آثار مسئولیت کیفری بزرگسالان، نوجوانان و اطفال در ...

اشرفی‌کیا 著 · 2019‎ — مسئولیت کیفری بزرگسالان، صغار و نوجوانان، اشخاص حقوقی در پرتو دادههای جرمشناسی و نقش مطالعات و یافتههای جرمشناسی در تحولات حقوق کیفری بیان گردیده است. ... تاریخ پذیرش نهایی مقاله:25/9/1397 ... ، در معنای خاص یا نسبی یعنی سنیکه اطفال به درجهای از رشد و بلوغ برسند که بتوانند مرتکب جرم تلقی ...

دانلود مقالات ISI نوجوانی: 3643 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره نوجوانی با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت Science Direct. ... پایان نوجوانی با توجه به فرهنگ هر جامعه و سنی که فرد می تواند وظایف و مسئولیت های یک بزرگسال را بر عهده بگیرد متفاوت است و در حدود بیست سالگی است. بنابراین دوره ... در این دوره رشد جسمانی نوجوان کامل شده و از نظر شناختی و هوشی نیز رشد کرده و در پایان از نظر عاطفی نیز با ثبات تر می گردد. نوجوانی دوره ...

آغاز بزرگسالی - نشریه علمی رویش روان شناسی

E Hejazi 著 · 2019 — مختصات کیفی متفاوتی با نوجوانی و بزرگسالی دارد. این مقاله در. صدد. است تا به علل تشکیل. و ویژگی. های دوره تحولی ظهور بزرگسالی و اح. تمال. شکل. گیری این ... بنابراین روانشناسان در رویکرد تلفیقی معتقدند که هیچ نوع تصویر همانندی از چگونگی رشد افراد را نمی. توان در مورد تمام ... خود را بزرگسال ادراک می. کنند. برای پاسخ به ...

پژوهشگران استرالیا: سن نوجوانی تا ۲۴ سالگی افزایش یافته ...

2018/01/19 — نوجوانی مرحله‌ای میان دوران کودکی و دوران بزرگسالی است که در آن رشد بیولوژیکی و مغزی افراد برای ورود به مرحله ... در این مقاله آمده است که رشد مغز انسان در سال‌های اول پس از ورود به ۲۰ سالگی نیز ادامه می ...

تحقیق اختلال شنوایی در کودکان

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90

پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامی (77 اسلاید)

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

پاورپوینت نقد بنا منطقه صفائیه در یزد

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره گروهی)

پاورپوینت اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی)

مقاله مسئوليت جزايی اطفال (حقوق)

پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت)