دانلود رایگان


بررسي عشق در جامعه امروزي - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي عشق در جامعه امروزي: امروز يکي از خلاهايي که در دنياي اروپا و آمريکا وجود دارد خلا عشق است. در کلمات دانشمندان اروپايي زياد اين نکته به چشم مي خورد که اولين قرباني آزادي و بي بند و باري امروز زنان و مردان، عشق و شور و احساسات بسيار شديد و عالي است. در جسماني امروز هرگز عشق هايي از نوع عشق هاي

دانلود رایگان بررسي عشق در جامعه امروزي:امروز يکي از خلاهايي که در دنياي اروپا و آمريکا وجود دارد خلا عشق است. در کلمات دانشمندان اروپايي زياد اين نکته به چشم مي خورد که اولين قرباني آزادي و بي بند و باري امروز زنان و مردان، عشق و شور و احساسات بسيار شديد و عالي است. در جسماني امروز هرگز عشق هايي از نوع عشق هاي شرقي از قبيل عشق هاي مجنون و ليلي، و خسرو شيرين رشد و نمو نمي کند.از اين داستانها مي توان فهميد که زن بر اثر دور نگه داشتن خود از دسترس مرد تا کجا پايه خود را بالا برده است و تا چه حد سرنياز مرد را به آستان خود فرود آورده است! قطعاً درک زن اين حقيقت را در تمايل او و به پوشش بدن خود و مخفي کردن خود به صورت يک راز تاثير فراوان داشته است.مولوي، عارف نازک انديش و دوربين خودمان مثلي بسيار عالي در اين زمينه مي آورد. اول درباره تسلط معنوي زن بر مرد سخن مي گويد، آن گاه راجع به تاثير حريم و حائل ميان زن و مرد در افزايش قدرت و معصوميت زن و در بالا بردن مقام او در گداختن مرد در آتش عشق و سوز مثل لطيفي مي آورد: آن ها را به آب و آتش تشبيه مي کند مي گويد مثل مرد مثل آب است و مثل زن مثل آتش، اگر حائل از ميان آب و آتش برداشته شود آب بر آتش غلبه مي کند و آن را خاموش مي سازد. اما اگر حائل و حاجبي ميان آن دو برقرار باشد مثل اين که آب را در ديگي قرار دهند و آتش در زير آن ديگ روشن کنند آن وقت است که آتش آب را تحت تاثير خود قرار مي دهد. اندک اندک او را گرم مي کند و احياناً جوشش و غليان در او به وجود مي آورد، تا آن جا که سراسر وجود او را تبديل به بخار مي سازد.مرد بر خلاف آن چه تصور مي رود در عمق روح خويش از ابتذال زن و از تسليم و رايگاني او متنفر است. مرد هميشه عزت و استغنا و بي اعتناي زن را نسبت به خود ستوده است.به طور کلي رابطه اي است ميان دست نارسي و فراق از يک طرف و عشق و سوز و گرانبهايي از طرف ديگر، يعني عشق در زمينه فراق ها و دست نارسيها مي شکفد و هنر و زيبايي در زمينه عشق رشد و نمو مي يابد. نظامي مي گويد:چه خوش نازي است ناز خوبرويان زديده رانده را از ديده جويان.همچنين داستاني را که عشق مي سرايد، مسير خونين عشاق را بازگو مي کند و قصه هاي معنوي را با ما در ميان مي گذارد. به اين جهت عشقي که در اعماق جان آدمي طنين مي اندازد کار هر بي سرو پايي نيست.عشق کار نازکان نرم نيست عشق کار پهلوانان است اي پسرسراغ گرفتن عشق از مردم امروزي که نه جان در درون دارند و نه آرمان در بيرون مانند آب پاشيدن به روي ماهي مرده اي است که مدت ها از آب بيرون افتاده است.لذا در جامعه امروزي ما واژه عشق مانند بسياري از کلمات و ديگر، به واژه اي غريب و ناآشنا مبدل گشته است. که اين مسئله خود ريشه در مسائل ديني و اعتقادي افراد جامعه دارد. متاسفانه در جامعه کنوني ما تا کسي دم از عشق مي زند به علت فرهنگ غلط رواج يافته در جامعه آن فرد مورد سرزنش و ملامت قرار گرفتند که اين خود به علت پايين بودن سطح آگاهي مردم از عشق و نبود فرهنگ صحيح در اين زمينه دارد. همچنانکه به علت هوسبازي و بي آلايشي مردم در جامعه مي توان اين نتيجه را گرفت که عشق دستخوش بي اعتمادي ها و سوء ظن ها و بد گماني ها به دست مردم کور دل جامعه ما شود.ماهيت عشق:پيچک عشق وقتي به پاي عاشق پيچيد او را بي قرار و شيدايش مي کند و آن قدر مي پيچد و مي خراشد و مي مکد و بالا مي رود تا رمق حيات عاشق را بگيرد و هر چه شيره وجود آدمي را مي گيرد و جسم مادي او را تضعيف مي سازد به جان و روان مشتاق او باز پس مي دهد و پروازيش مي کند. آن گاه جان از جسم برآمده و رها شده، آزاد و سبکبال و بي قرار در عرصه زمين و زمان به جولان درمي آيد و شهپر سعادت بخش عشق را به تمامي آفاق مي گستراند. با چنين پيشينه اي، عشق به جان هر کس افتاد چون شعله زبانه کش، در آغوشش مي گيرد و سينه اش را مي گدازد و مي سوزاند و صيقل مي دهد. در اين سوز و گذار عاشقانه همه چيز زيبا جلوه مي کند و در همه حال جذبات شوق بر جناغ سينه عاشق مي نشيند و پيوسته در هاله اي از ابر اشتياق فرو مي رود و هر چه جسم و تن خاکي رنجور تر و زردي چهره عاشق غالب تر مي گردد، جان مشتاقش فربه تر و جذبه طلبش به سير معنوي بيش تر مي پردازد. عشق آتش گدازاني است که زبانه مي کشد و رقص کنان به سرچشمه وصال رهسپار مي گردد.عشق ميل مفرط است و اشتياق عاشق و معشوق، از عشق است. و به معني فرط حب و دوستي است. و نيز مشتق از عشقه است. و آن، گياهي است که به دور درخت پيچد و آب آن را بخورد و رنگ آن را زرد کند و برگ آن بريزد و بعد از مدتي، خود درخت نيز خشک شود. عشق، چون به کمال خود رسد، قوا را ساقط مي کند و حواس را از کار بياندازد، و طبع را از غذا باز دارد و ميان محب و خلق، ملال افکند و از صحبت غير دوست ملول شود، يا بيماري بر او مستولي و يا ديوانه و هلاک گردد.تعريف عشق:عشق از نظر لغوي همانطور که پيش تر عرض کردم نام گياهي در زبان عربي به نام «عشقه» است که در فارسي به آن پيچک مي گويند که به هر چيز برسد دور آن مي پيچد، مثلاً وقتي به يک گياه ديگر مي رسد دور آن چنان مي پيچد که آن را تقريباً محدود و محصور مي کند و در اختيار خودش قرار مي دهد. يک چنين حالتي در انسان پيدا مي شود و اثرش اين است که (بر خلاف محبت عادي) انسان را از حال عادي خارج مي کند، خواب و خوراک را از او مي گيرد، تمام توجه را منحصر به همان معشوق مي کند. يعني يک نوع توحد و تاحد و يگانگي در او به وجود مي آورد يعني او را از همه چيز مي برد و تنها به يک چيز متوجه مي کند به طوري که همه چيز او مي شود.اما از نظر اصطلاحي به علاقه به شخصي يا شيئي گفته مي شود که به اوج شدت خود رسيده است. به طوري که وجود انسان را مسخر کند و حاکم مطلق وجود او گردد «عشق» ناميده مي شود. لذا عشق اوج علاقه و احساسات است که زمام فکر و اراده انسان را مي گيرد، بر عقل و بر اراده تسلط پيدا مي کندبا توجه به اين موضوع تضاد بين عقل و عشق و جدل اين دو فطرت در باطن آدم عاشق مدام او را در مورد اذيت قرار مي دهد تا آن جايي که روانشناسان گفته اند:

بررسي عشق در جامعه امروزي


بررسي عشق


بررسي عشق


پيچک عشقبررسي


عشق


در


جامعه


امروزي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي عشق در جامعه امروزي – iranirev

بررسي عشق,بررسي عشق در جامعه امروزي,بررسی جامعه شناسی عشق,تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق پیرامون عشق,تحقیق در مورد عشق و عاشقی,تحقیق درباره عشق,دانلود ...

مقاله عشق در جامعه امروزی – mcorthopedic

بررسی عشق در جامعه امروزی قسمتهایی از متن: امروز یکی از خلاهایی که در دنیای اروپا و آمریکا وجود دارد خلا عشق است. در کلمات دانشمندان اروپایی زیاد این نکته به چشم می ...

تحقیق مقاله بررسی عشق در جامعه امروزی - آنی پیپر

تحقیق مقاله بررسی عشق در جامعه امروزی امروز یکی از خلاهایی که در دنیای اروپا و آمریکا وجود دارد خلا عشق است. در کلمات دانشمندان اروپایی زیاد این نکته به چشم می خورد ...

بررسي عشق در جامعه امروزي – iranirev

بررسي عشق,بررسي عشق در جامعه امروزي,بررسی جامعه شناسی عشق,تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق پیرامون عشق,تحقیق در مورد عشق و عاشقی,تحقیق درباره عشق,دانلود ...

دانلود مقاله بررسی عشق در جامعه امروزی - ویترین فروش فایل سیدو

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید به ایمیل خود وارد شوید و فایل را از ضمیمه ایمیلی که از طرف سایت برای شما ارسال می شود دانلود کنید(لینک دانلود و فایل ضمیمه ...

مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي – cut - kamabema

مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي. دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی. جزئیات و دریافت. مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي. امروز يکي از خلاهايي که در ...

دریافت فایل|مقاله بررسی عشق در جامعه امروزی|دی ایی

دانلود مقاله بررسی عشق در جامعه امروزی ,دانلود ,ماهیت عشق ,مقاله بررسی عشق , تعریف عشق ,عشق حقیقی ,عشق مجازی ,دانلود مقاله ,بررسی عشق در جامعه, کسب درآمد ...

مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي – enter - djitello

مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي. رفتن به سایت اصلی. مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي. امروز يکي از خلاهايي که در دنياي اروپا و آمريکا وجود دارد خلا عشق است.

بررسي عشق در جامعه امروزي – process - khacplas

بررسي عشق,بررسي عشق در جامعه امروزي,بررسی جامعه شناسی عشق,تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق پیرامون عشق,تحقیق در مورد عشق و عاشقی,تحقیق درباره عشق,دانلود ...

دانلود مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي - شهر دیتا

دانلود مقاله در مورد بررسي عشق در جامعه امروزي از سری مقالات روانشناسی مجموعه اي که پيش رو داريد حاصل ماه ها تلاش اينجانب است در جهت تثبيت جايگاه والاي عشق در ...

جایگاه عشق در دنیای مدرن امروز - کوکا

بررسی سیر تحول مفهوم عشق در سه دوره، عشق در فرهنگ ازدواج ایرانی ها، ازدواج موفق، ... امروزه در جوامع مدرن تأکیدهای فرهنگی بسیاری روی عشق وجود دارد، به‌طوری‌که عشق از ...

بررسي عشق در جامعه امروزي – link - needtalk

بررسي عشق,بررسي عشق در جامعه امروزي,بررسی جامعه شناسی عشق,تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق پیرامون عشق,تحقیق در مورد عشق و عاشقی,تحقیق درباره عشق,دانلود ...

دریافت فایل@تحقیق درباره بررسي عشق در جامعه امروزي|دی آی

تحقیق درباره بررسي عشق در جامعه امروزي|1846050|disorder|تحقیق درباره بررسی عشق در جامعه امروزی,بررسی عشق در جامعه امروزی,بررسی عشق مشخصات فایل مورد ...

بررسي عشق در جامعه امروزي – protocol - dctg.ir

بررسي عشق,بررسي عشق در جامعه امروزي,بررسی جامعه شناسی عشق,تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق پیرامون عشق,تحقیق در مورد عشق و عاشقی,تحقیق درباره عشق,دانلود ...

دریافت فایل|مقاله بررسی عشق در جامعه امروزی|دی ایی

دانلود مقاله بررسی عشق در جامعه امروزی ,دانلود ,ماهیت عشق ,مقاله بررسی عشق , تعریف عشق ,عشق حقیقی ,عشق مجازی ,دانلود مقاله ,بررسی عشق در جامعه, کسب درآمد ...

بررسي عشق در جامعه امروزي – region

بررسي عشق,بررسي عشق در جامعه امروزي,بررسی جامعه شناسی عشق,تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق پیرامون عشق,تحقیق در مورد عشق و عاشقی,تحقیق درباره عشق,دانلود ...

مقاله عشق در جامعه امروزی – shortcut - eliahost

بررسی عشق در جامعه امروزی قسمتهایی از متن: امروز یکی از خلاهایی که در دنیای اروپا و آمریکا وجود دارد خلا عشق است. در کلمات دانشمندان اروپایی زیاد این نکته به چشم می ...

بررسي عشق در جامعه امروزي – process - khacplas

بررسي عشق,بررسي عشق در جامعه امروزي,بررسی جامعه شناسی عشق,تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق پیرامون عشق,تحقیق در مورد عشق و عاشقی,تحقیق درباره عشق,دانلود ...

بررسي عشق در جامعه امروزي – iranirev

بررسي عشق,بررسي عشق در جامعه امروزي,بررسی جامعه شناسی عشق,تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق پیرامون عشق,تحقیق در مورد عشق و عاشقی,تحقیق درباره عشق,دانلود ...

مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي - کتابدار - فروشگاه - کتابدار

مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي. 7.500 تومان. عشق از نظر لغوي همانطور که پيش تر عرض کردم نام گياهي در زبان عربي به نام «عشقه» است که در فارسي به آن پيچک مي ...

مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي – salvabooks

مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي. دانلود. توضیحات محصول : امروز يکي از خلاهايي که در دنياي اروپا و آمريکا وجود دارد خلا عشق است. در کلمات دانشمندان اروپايي زياد اين ...

دانلود #مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي|اِی سی

دانلود مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي ,دانلود ,ماهيت عشق ,مقاله بررسي عشق , تعريف عشق ,عشق حقيقي ,عشق مجازي ,دانلود مقاله ,بررسي عشق در جامعه, کسب درآمد ...

خرید آنلاین مشخصات و خرید اینترنتی مقاله بررسي عشق در جامعه ...

خرید مشخصات و خرید اینترنتی مقاله بررسي عشق در جامعه امروزي با پایینترین قیمت با قیمت 7500 هزارتومان به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی ترا یونی.

کار تحقیق نجات بخشی در ادیان

تحقیق ميكروکنترلر Atmega 16

تحقیق روش های تدريس

تحقیق مظفر الدین شاه

تحقیق جامع هدف از نقشه كشي

پاورپوینت نان فانتزي

پاورپوینت طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

تحقیق توسعه كامل سازي باد از طريق پيش بيني انرژي باد

قالب پاورپوینت حرفه ای ویژه پزشکی

تحقیق درباره لایه اوزون