دانلود رایگان


بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد - دانلود رایگاندانلود رایگان مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد - هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 س

دانلود رایگان بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد عنوان صفحه چكيده 1فصل اول: كليات تحقيقمقدمه 3بيان مسئله 5سئوال مسئله 6اهميت و ضرورت تحقيق 6متغيرهاي تحقيق 7فرضيه تحقيق 7فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيقويژگيهاي شخصيتهاي ضد اجتماعي 10علل رفتار ضد اجتماعي 12بررسي دوقلوها 17بررسي فرزند خواندگي 18اضافه بودن كروموزومy 19بد عملكرد فيزيرلوژيائي 20مثال وحشتناك از اختلال شخصيت ضد اجنماعي 22خلاصه اي از بحث و بررسي اختلال شصيت زا اجتماعي 27اختلال سلوكي 29 نمونه هايي از اختلال سلوكي 30نوجوان آشفته 33درماندگي آموخته شده 40يادگرفتن در ماندگي 41فصل سوم: روش تحقيقجامعه مورد مطالعه 44حجم نمونه 44روش نمونه گيري 44ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر 45روش تحقيق 47روش آماري مربوط به زمينه 47فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيقمقدمه و فصل چهارم 49فصل پنجم: بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري 55پيشنهادات 58محدوديت هاي پژوهش 59ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسي مقياس رفتار ضد اجتماعي60منابع و ماخذ 67هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است . فصل اولکلیات تحقیقمقدمه :دراکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی وچه در زمان معاصر ،پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت افرادی موثر می دانند که عبارتنداز :اجتماع ،خانواده ،محگنان ومدرسه ومذهب ،ممکن است عواملی مانند وسایل ارتباط و تبلیغات وایدئولوژیهای خاص تاثیر این نهادها را تاحدودی تحت الشعاع قرار داده باشد لیکن به هر تقدیر تاثیرات بنیادی این نهادها را در افراد واجتماعات نمی توان نادیده گرفت وشناخت این عوامل ،بویژه در رابطه با بهداشت وسلامت روانی امری ضروری است منش یا شخصیت اخلاقی انسان قسمتی از کل شخصیت اوست که گاهی انسان خود را هیچ وقت با جامعه واجتماع وفق نم

بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد


ضمائم پزسش نامه M


M


PI و بررسي مقياس رفتار ضد اجتماعيبررسیرفتار


اجتماعي


در


بين


جوانان


معتاد


و


غير


معتاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غيرمعتاد ...

تحقیق بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غيرمعتاد | attractive | 12364. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. بعد از درخواست های فراوان بالاخره فایل تحقیق ...

615 دانلود تحقیق: بررسی مقايسه نحوه رفتار اجتماعي در بين ...

615 دانلود تحقیق: بررسی مقايسه نحوه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد. فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 62 فهرست عنوان صفحه ...

دانلود فایل بررسی مقايسه نحوه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و ...

در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی مقايسه نحوه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا ...

تحقیق بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد – cut

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد ،در قالب Word و در 68 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالبچكيده فصل اول: كليات تحقيقمقدمه بيان ...

بررسی نقش دوستان ناباب در گرایش به اعتیاد جوانان در شهر کرمان

هدف این پژوهش بررسی نقش دوستان ناباب و در گرایش به اعتیاد جوانان در شهر کرمان ... محل انتشار: همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی ... جامعه آماری این تحقیق کلیه جوانان زیر 25 ساله شهر کرمان هست که از این تعداد 100 نفر معتاد و 100 نفر غیر ... نتایج تحقیق بیانگر اینست در میان اقوام جوانان معتاد، 60/6 در صد ابتلا به ...

مقايسه رفتار ضد اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود ...

بررسی رفتار ضد اجتماعی جوانان 22 ساله,پایان نامه رفتار ضد اجتماعی معتادین و افراد عادی,رفتار اجتماعی بي,رفتار ضد اجتماعی بين جوانان معتاد و عادی,مقايسه رفتار ...

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد ...

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران چکیده: هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌ - International ...

11 Nov 2006 — ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد. Mental health and child–rearing styles between candidate adult for addiction ... اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ و رﻓﺘـﺎري ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن آﮔـﺎﻫﻲ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧ ... ﺳــﻼﻣﺖ روان، ﺟﻮاﻧــﺎن، اﻋﺘﻴــﺎد، ﺷــﻴﻮه ﻫــﺎي. ﻓﺮزﻧﺪ ... در ﺑﻴﻦ. ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و. اﺿ. ﻄﺮاب ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ. ]. 26[ ... ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. 36.

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد ...

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران چکیده: هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود ...

تأثیر هم‌نشینی و معاشرت با گروه هنجارشکن و گرایش جوانان به ...

و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ. اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟي ﮐﻪ. /9. 89. درﺻﺪ. ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراي دوﺳﺖ. ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه ... رﻓﺘﺎر. ﮐﺞ. روي، ﻧﺎﺷي از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋي و در ﯾﻚ ... ﺑﯿﻦ آن. ﻫﺎ ﺑﻮد . )2. ﻧﺘﺎﯾظ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿٰ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﻌﺘﺎدان. ﺑﺮرﺳي ﺷﺪه،. 39 ... ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ. ﺳﺰاﯾي ﺑﮕﺬارد . ﺟﺪول. 3. : اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﯿﺎن اﻓﺮ. اد ﻓﺎﻣﯿﻞ. ﺟﻮاﻧﺎن. اﻋﺘﯿﺎدﻓﺎﻣﯿ ...

بررسی شبکه روابط/ پیوندهای اجتماعی غیررسمی سالم و ناسالم در ...

by جلیلیان · 2009‎ — بررسی شبکه روابط/ پیوندهای اجتماعی غیررسمی سالم و ناسالم در بین جوانان معتاد ۳۵ - ۱۸ سال مراکز ترک اعتیاد . فصلنامه علمی اعتيادپژوهي. ۱۳۸۸; ۳ (۹) :۱۱۵-۱۳۸.

دانلود فایل بررسی مقايسه نحوه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و ...

در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی مقايسه نحوه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا ...

تحقیقات و پروژه های دانشجویی پایان نامه مقايسه رفتار اجتماعي ...

پایان نامه مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله. چکیده: هدف از تحقیق ... خلاصه اي از بحث و بررسي اختلال شصيت زا اجتماعي 27.

مقايسه رفتار ضد اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود ...

بررسی رفتار ضد اجتماعی جوانان 22 ساله,پایان نامه رفتار ضد اجتماعی معتادین و افراد عادی,رفتار اجتماعی بي,رفتار ضد اجتماعی بين جوانان معتاد و عادی,مقايسه رفتار ...

مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني ...

مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله شهر قزوين | darwin | 11885. محقق گرامی سلام و عرض ادب. شما برای دانلود فایل تخصصی مقايسه ...

مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی ...

بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی ...

پیش‌بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مؤلفه‌های حمایت ...

by صدری دمیرچی · 2019‎ — از جمله رفتارهای پرخطر شناخته شده در افراد معتاد تزریق مواد مخدر و روابط جنسی ناایمن ... می‌توان به خانواده و ضعف حمایت والدین از جوانان، عوامل اجتماعی و محیط ناامن جامعه، مشکلات ... تعدادی از پژوهش‌ها ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رفتارهای پرخطر را بررسی ... پژوهش دیگری رابطه بین مؤلفه‌های سیستم‌های مغزی‌رفتاری با پرخاشگری در ...

اعتیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بررسی اعتیاد به عنوان عارضه‌ای روانی، اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه علوم ... البته عادتهای ناهنجار و اعتیادهای رفتاری مستقل از مواد شیمیایی تا همین سال‌های اخیر هم در ... در عصر امروز، پدیده سوء مصرف مواد است، که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و ... در بین جوانان و نوجوانان توزیع و مصرف می‌گردد، ماده‌ای دژم ساز بوده و شخص معتاد از ...

لینک دانلود فایل|بررسی مقايسه نحوه رفتار اجتماعي در بين ...

خلاصه اي از بحث و بررسي اختلال شصيت زا اجتماعي 27. اختلال سلوكي 29 ... آیا رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتراز جوانان غیر معتاد است ؟ اهداف تحقیق :.

تحقیق بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غيرمعتاد ...

تحقیق بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غيرمعتاد | attractive | 12364. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. بعد از درخواست های فراوان بالاخره فایل تحقیق ...

مقایسه وضعیت سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان دختر ...

by اعتمادی · 2012‎ — نوجوانان دختر دارای منبع کنترل درونی وابسته به خانواده های غیر معتاد از سلامت ... بررسی و مقایسه نقش منبع کنترل در سلامت روانی نوجوانان دختر خانواده های معتاد و غیرمعتاد بود. ... اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی است که ریشه در عوامل روانی – اجتماعی دارد و ... علاوه بر مشکلاتی که رفتار والدین بر این گونه فرزندان تحمیل می‌نماید، رفتار ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ - دانشگاه علوم پزشكي همدان

ﻣﻌﺘـﺎﺩ. (. ﮔـﺮﻭﻩ ﻣـﻮﺭﺩ. ) ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ. ١٠٦. ﻧﻔﺮ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ. (. ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻮﺍﻩ. ) ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ... ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﺩ ... ﻫﻤﻜــﺎﺭﺍﻥ. ﺩﺭ ﺩﺭﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺟــﺎﻣﻊ. ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﺎﭘﻼﻥ ﺑﻴـﺎﻥ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ. ٣٠ ... ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺿـﺪ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ.

مقايسه رفتار ضد اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ...

مقايسه رفتار ضد اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله | symbols | 4656. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. پس از تلاش زیاد و شبانه روزی تیم ما ...

تأثیر هم‌نشینی و معاشرت با گروه هنجارشکن و گرایش جوانان به ...

و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ. اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟي ﮐﻪ. /9. 89. درﺻﺪ. ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراي دوﺳﺖ. ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه ... رﻓﺘﺎر. ﮐﺞ. روي، ﻧﺎﺷي از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋي و در ﯾﻚ ... ﺑﯿﻦ آن. ﻫﺎ ﺑﻮد . )2. ﻧﺘﺎﯾظ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿٰ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﻌﺘﺎدان. ﺑﺮرﺳي ﺷﺪه،. 39 ... ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ. ﺳﺰاﯾي ﺑﮕﺬارد . ﺟﺪول. 3. : اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﯿﺎن اﻓﺮ. اد ﻓﺎﻣﯿﻞ. ﺟﻮاﻧﺎن. اﻋﺘﯿﺎدﻓﺎﻣﯿ ...

بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی ...

بررسی مقايسه نحوه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد ...

بررسی مقايسه نحوه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد | columns | 6981. به سایت علمی عرضه محصولات دانشجویی ویژه دانش آموزان و دانشجویان خوش آمدید.

پیش‌بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مؤلفه‌های حمایت ...

by صدری دمیرچی · 2019‎ — از جمله رفتارهای پرخطر شناخته شده در افراد معتاد تزریق مواد مخدر و روابط جنسی ناایمن ... می‌توان به خانواده و ضعف حمایت والدین از جوانان، عوامل اجتماعی و محیط ناامن جامعه، مشکلات ... تعدادی از پژوهش‌ها ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رفتارهای پرخطر را بررسی ... پژوهش دیگری رابطه بین مؤلفه‌های سیستم‌های مغزی‌رفتاری با پرخاشگری در ...

دانلود پایان نامه مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير ...

21 Apr 2018 — اجتماعي,بين,پایان,جوانان,حدود,دانلود,رفتار,ساله,سني,شهر,غير,معتاد,مقايسه,نامه بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پایان نامه مقايسه رفتار ...

تحقیق بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد – cut

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد ،در قالب Word و در 68 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالبچكيده فصل اول: كليات تحقيقمقدمه بيان ...

بررسی شبکه روابط/ پیوندهای اجتماعی غیررسمی سالم و ناسالم در ...

by جلیلیان · 2009‎ — بررسی شبکه روابط/ پیوندهای اجتماعی غیررسمی سالم و ناسالم در بین جوانان معتاد ۳۵ - ۱۸ سال مراکز ترک اعتیاد . فصلنامه علمی اعتيادپژوهي. ۱۳۸۸; ۳ (۹) :۱۱۵-۱۳۸.

پیش‌بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مؤلفه‌های حمایت ...

by صدری دمیرچی · 2019‎ — از جمله رفتارهای پرخطر شناخته شده در افراد معتاد تزریق مواد مخدر و روابط جنسی ناایمن ... می‌توان به خانواده و ضعف حمایت والدین از جوانان، عوامل اجتماعی و محیط ناامن جامعه، مشکلات ... تعدادی از پژوهش‌ها ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رفتارهای پرخطر را بررسی ... پژوهش دیگری رابطه بین مؤلفه‌های سیستم‌های مغزی‌رفتاری با پرخاشگری در ...

پاورپوینت حدود آزدای فردی از دیدگاه اسلام و حکومت اسلامی (28 اسلاید)

پاورپوینت هواساز

پاورپوینت برج های دو قلو پتروناس

ماده منفجره

تحقیق حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

تحقیق توسعه كامل سازي باد از طريق پيش بيني انرژي باد

پروژه و کارنمای معلمی دانشگاه فرهنگیان

پاورپوینت پروژه ی طرح مرمتی مسجد و مدرسه سردار ( قزوین)

پیشینه پژوهش و مبانی نظری رضایت مشتري

پاورپوینت بتن سبک AAC