دانلود رایگان


تحقیق نور در معماری (تاکید روی معماری ایران) - دانلود رایگاندانلود رایگان نور در معماری زیبائی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنائی است و گرنه در تاریکی ،زیبائی مفهومی ندارد.زیبائی حقیقتی با نور معرفت درک می گردد و زیبائی ظاهری با عزیزترین حس ما که بینائی است دیده می شود. نور و روشنایی چه ظاهری و چه عرفانی باعث می شود که زیبائی به چشم آید و رنگ و سایر زیبائیهای شیء....

دانلود رایگان نور در معماریزیبائی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنائی است و گرنه در تاریکی ،زیبائی مفهومی ندارد.زیبائی حقیقتی با نور معرفت درک می گردد و زیبائی ظاهری با عزیزترین حس ما که بینائی است دیده می شود. نور و روشنایی چه ظاهری و چه عرفانی باعث می شود که زیبائی به چشم آید و رنگ و سایر زیبائیهای شیء جلوه کند. بنابراین بحث نور و پرداختن به آن می تواند در مباحث زیبائی شناسی و هنر جایگاه ویژه ای داشته باشد. از جمله علوم و هنرهایی که می توان به نقش نور در آن اشاره داشت ،هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهره گیری از نور طبیعی به خود اختصاص می دهد. ابزار و وسایل روشنایی نیز به عنوان عواملی که تأمین کننده ی نور مصنوعی هستند ،مطرح می باشند. در هنر معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار ،نظم فضایی، مصالح، رنگ و … مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکی از مهمترین مشخصه های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می شود. در تاریخ نقاشی توجه به نور در دوره امپرسیونیست ها دیده می شود. هنگامی که نقاشان آتلیه های خود را ترک می کردند و در زیر نور خورشید با نور طبیعی مشغول نقاشی شدند. از مشخصات این سبک توجه به رنگ و نور در ساعات مختلف روز و انعکاس رنگ های اشیاء مختلف در یکدیگر و تأثیر رنگ های پیرامونی و به کار بردن رنگ های خاص و ناب می شد. این مقاله به بررسی نقش نور در معماری و معماری داخلی به عنوان یک جزء سازنده و مفهوم بخش می پردازد و در خاتمه امید بر این دارد که در آینده در ساختمان ها همانند نیاکانمان شاهد به کارگیری نور طبیعی به صورت یک عنصر کاملاً اثر بخش باشیم.نور و بشراز دوران ماقبل تاریخ همواره اجسام نورانی که تجسمی از یک شیء زنده را در ذهن بیدار می کردند توسط بشر مورد ستایش و احترام قرار گرفته و مشتاقانه برایشان جشن می گرفتند، آن ها را عبادت کرده و می پرستیدند.این توجه بیش از اندازه به عنصر نور در اغلب فرهنگ های اولیه بشری و در جوامعی با آداب و رسوم و عقاید مذهبی متفاوت همچنان در طول زمان مشاهده می شود. برخی از جوامع نور خورشید را در تشریفات مذهبی شان به کار می بردند و برخی دیگر درخشش اجسام نورانی را به عنوان عامل ایجاد فعل و انفعالاتی رمزآلود جهت دست یابی به حیطه هایی ماورای دنیای زمینی تلقی می کردند. حتی امروزه در بسیاری از مدارس شرقی که به تدریس یوگا اشتغال دارند برای ایجاد تمرکز ذهنی از اجسام نورانی مانند لامپ، خورشید، ماه، بلور و نور آتش استفاده می کنند. در اغلب ادیان، نور نماد عقل الهی و منشأ تمام پاکی ها و نیکی ها است و خارج شدن انسان از تاریکی جهل و تابیده شدن نور معرفت در وجودش همواره یک هدف نهایی می باشد. در اثر تابیده شدن نور الهی به درون کالبد مادی، یعنی جایگاه نفس آدمی است که انسان به رشد و تکامل معنوی می رسد در نتیجه برای نمایش این تمثیل در معماری اغلب بناهای مذهبی نور به عنوان عنصری بارز و مستقل از سایر عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به کار گرفته می شود به گونه ای که شعاع های آن به طور واضح در داخل کالبد مادی و تاریک حجم قابل مشاهده است. فضاهای عمیق و تاریک کلیساهای قرون وسطی و یا مساجد اسلامی که با عنصر نور مزین شده اند به خوبی قادر به انتقال یک حس روحانی و معنوی می باشند.انسان در چنین فضاهایی که با نوری ضعیف روشن می شوند با مشاهده سایه های مبهم از اشیاء و احجام در ذهن خود به کامل کردن تصاویر پرداخته و با این عمل به نوعی خلسه فرو می رود که نتیجه آن یک حس نزدیکی به منبع وجود و هستی در درونش بیدار می شود.تاریخچه بهره گیری از نور طبیعی در معماری ایراندانستن روند بهره گیری از نور خورشید به اندازه روند شکل گیری مصالح و یا شکل های مختلف زیربنائی ساختمان جهت طراحی بسیار لازم می باشد.اولین تاریخی که ما از آن اطلاع داریم سده ی سوم هزاره چهارم ق.م می باشدکه در آن زمان جهت کسب نور و سایه از ایجاد اختلاف سطح در دیواره های خارجی استفاده می کردند. در شهر سوخته از هزاره های سوم و دوم ق.م از روی آثار خانه هایی که دیوار آنها تا زیر سقف باقی مانده بود می توان استنباط....................

تحقیق نور در معماری (تاکید روی معماری ایران)


نور و بشر


تاریخچه بهره گیری از نور طبیعی در معماری ایرانتحقیق


نور


در


معماری


(تاکید


روی


معماری


ایران)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


استفاده از نور در معماری سنتی ایران - سیویلیکا

مشخصات نویسندگان مقاله استفاده از نور در معماری سنتی ایران ... در معماری گذشته ایران نور مستقیما بر کیفیت فضا تاثیر گذاشته، و صرفا برای روشنایی داخل فضا استفاه نمی شد، بلکه بر ماهیت فیزیکی فضا بر اساس کاربری آن تاکید می کرد.

همزیستی درون و برون معماری در اَرسن نقش جهان ... - باغ نظر

by G Mahboobi · 2018 — مکتب اصفهانی به عنوان دوره ای مؤثر از معماری ایران، همزیستی درون و بیرون ... نتایج تحقیق بیانگر رجحان نسبی فضاها و سیمای شهری بر نمود ویژه هر بنایی بوده؛ ... مورد تأکید واقع نشده ولی هگل با ابداع مفهوم دیالکتیک ... و رویارویی میان نیروهای "دو روی یک سکه" درون و برون را ... آنها فضاهای پر و خالی متناسب است )تصویر2( چنانچه نور.

الگوی نورپردازی طبیعی در گنبدخانه‌های مساجد تاریخی اصفهان

نور روز تنها منبع تأمین کننده ی روشنایی فضاهای تاریخی بوده است و معماران سنتی به ... این تحقیق به کمک ابزارهای نورسنجی، داده های میدانی در سه زمان از طول روز تهیه ... روشنایی طبیعی در معماری ایران به خصوص کاربری های ... بود و الگوی نورپردازی طبیعی گنبدخانه ی مساجد را برای ... در بخش روشنایی، نویسنده تأکید بر استفاده از.

خورشید، باد و نور(استراتژیهای طراحی در معماری همساز با اقلیم ...

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،. سال. بی ... معماری. همساز. با. اقلیم. با. تاکید. بر. کنترل. مصرف. انرژی. است . محدوده مکانی مورد مطالعه. ،. شهر. یزد. و ... ایران. دارای. مناطق. مختلف. آب. و. هوایی. ا. ست،. در. این. مناطق. برای. گرمایش،. خنک. کنندگی.

گفتمان معماران - معماری ETOOOD

درهنر معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار ... م از روی آثار خانه هایی که دیوار آنها تا زیر سقف باقی مانده بود می توان استنباط کرد ... و اگر در ساختمان سازی نیازی به نور پردازی و ایجاد مفاهیم و تاکید هایی توسط نور باشد ... این مقاله به بررسی نقش نور در معماری و معماری داخلی به عنوان یک جزء سازنده و ...

پایان‌نامه: نور روز و کیفیت فضاهای آموزشی - جویشگر علمی ...

مقاله نشریه: مطالعات معماری ایران » پاییز و زمستان 1398 شماره 16. لینک دانــلود. مقاله نشریه بررسی و تحلیل تاثیر نور در معماری فضاهای آموزشی. نویسندگان: ... مقاله کنفرانس راهکارهایی برای یادگیری بهینه در راستای تاثیر نور در فضاهای آموزشی ... مقاله کنفرانس نقش نور روز در فضاهای آموزشی با تاکید بر تاثیر نور روی کاربر.

متن کامل (PDF) - مطالعات معماری ایران

طراحی معماری الگوگرا گرایشی با تأکید بر شناخت، تداوم و الهام از الگو ها در ساختار ... برای پاسخ به سؤال پژوهش، ابتدا الگو و کارکرد آن و معماری الگوگرا معرفی شده و سپس ... بدین ترتیب که مجموع حرکت طاق ها و طاق نما ها در ترکیب با ریتم عبور نور از.

نشریه علمی مرمت و معماری ایران

سامانه نشریه مرمت و معماری ایران، مجهز به مشابه یاب (کراس چک) برای تمامی مقالات ... مطالعه تطبیقی طراحی نور روز در بنای مسجد صفوی و کلیسای رنسانس نمونه موردی ... بازی کودکان در شهرها با تأکید بر جنبه‌های ایمنی و امنیت کودکان از دیدگاه والدین؛ مورد ...

دریافت فایل تحقیق نور در معماری (تاکید روی معماری ایران ...

17 Mar 2021 — فایل تحقیق نور در معماری (تاکید روی معماری ایران) در برگیرنده موضوعات تحقیق نور در معماری (تاکید روی معماری ایران),نور و بشر,تاریخچه بهره ...

ارزیابی شفافیت معنایی گنبدها در مساجد با تأکید بر عملکرد ...

by ناظر‎ — تحقیق. حاضر، با استفاده از اندازه گیری های میدانی که ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، دوربین های عکاسی و تصویربرداری ... روابط نزدیك شفافیت و نور در معماری را می توان در عناصری ... به عنوان شفافیت معنوی در معماری ایران در حالی که میزان.

بررسی تاثیر نور در معماری با تاکید بر پایداری - SID.ir

دانلود رایگان متن کامل مقاله همایش علمی بررسی تاثیر نور در معماری با تاکید بر پایداری. ... از ديرباز کاربرد نور در معماري ايراني و معماري سنتي رواج داشته است.

استفاده از نور در معماری سنتی ایران - سیویلیکا

مشخصات نویسندگان مقاله استفاده از نور در معماری سنتی ایران ... در معماری گذشته ایران نور مستقیما بر کیفیت فضا تاثیر گذاشته، و صرفا برای روشنایی داخل فضا استفاه نمی شد، بلکه بر ماهیت فیزیکی فضا بر اساس کاربری آن تاکید می کرد.

نور طبیعی و تاثیر آن در معماری داخلی - برترین ها

18 Feb 2015 — زیبایی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنایی است وگرنه در تاریکی ... هر چند که خورشید برای ایجاد روشنایی طبیعی در یک ساختمان مورد نیاز است اما از ... لوکوربوزیه اشیاء را با تاکید مخصوص روی سایه های آنها می کشید، سایه نقطه ... انواع پولیش خودرو در بازار ایران + قیمت ... تحقیق جدید: چای سبز دشمن کروناست.

پیشینه نور و رنگ در نگارگری معماری ایرانی و هنر اسلامی

پیشینه نور و رنگ در نگارگری معماری ایرانی و هنر اسلامی. ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﮑﻨﺪرى ... ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﻓﺴﻮر وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ. اﻧﺤﺮاف زواﯾﺎى ﺑﻨﺎﻫﺎى ... ﺷﺪه وﺟﺰء وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿم ﮐﻪ در روى ﮔﻨﺒﺪ روزﻧﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﻫﺎﯾﯽ ... ﻣﻌﻤﺎرى اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه اى ﺑﺮ. ﻧﻮر دارد.

همزیستی درون و برون معماری در اَرسن نقش جهان ... - باغ نظر

by G Mahboobi · 2018 — مکتب اصفهانی به عنوان دوره ای مؤثر از معماری ایران، همزیستی درون و بیرون ... نتایج تحقیق بیانگر رجحان نسبی فضاها و سیمای شهری بر نمود ویژه هر بنایی بوده؛ ... مورد تأکید واقع نشده ولی هگل با ابداع مفهوم دیالکتیک ... و رویارویی میان نیروهای "دو روی یک سکه" درون و برون را ... آنها فضاهای پر و خالی متناسب است )تصویر2( چنانچه نور.

پایان‌نامه: نور روز و کیفیت فضاهای آموزشی - جویشگر علمی ...

مقاله نشریه: مطالعات معماری ایران » پاییز و زمستان 1398 شماره 16. لینک دانــلود. مقاله نشریه بررسی و تحلیل تاثیر نور در معماری فضاهای آموزشی. نویسندگان: ... مقاله کنفرانس راهکارهایی برای یادگیری بهینه در راستای تاثیر نور در فضاهای آموزشی ... مقاله کنفرانس نقش نور روز در فضاهای آموزشی با تاکید بر تاثیر نور روی کاربر.

اهمیت نور در معماری و معماری داخلی

از دید همگان نور جزء اساسی و ضروری در ساختمان است که کار آن روشن کردن فضا به ... در معماری برای تأكید بیشتر بر روی برخی از بخشها می توان از نور طبیعی بهره ...

نگاهی به نمودهای فیزیک در هنر معماری با تأکید بر حوزه های انرژی ...

20 Jan 2020 — فیزیک و معماری به‌عنوان دو دانش دیرین در تاریخ بشریت همواره خدمات متقابلی ... میراگرها برای افزایش استحکام بنا و ایجاد ارتباط میان طبیعت و معماری در راستای ... بادگیرها و ستون‌ها، تنها نمونه‌ای از این کاربرد در معماری کهن ایرانی است. ... علاوه بر آب؛ استفاده فیزیکی و شیمیایی از نور خورشید به منظور تولید انرژی ...

تاریخچه ی ویژگی آثار معماری مدرن ایرانی اولیه - چهارسوی معماری

در معماری، مدرنیسم به عنوان زبان طراحی تعریف شده که تاکید بر روی فرم است تا ... شدند و اولین نسل جدید از معماران ایرانی، تحولات مدرن در معماری ایرانی به وجود آوردند. ... در این سبک و درسال‌ های پایانی سبک بین‌المللی دو نکته قابل ملاحظه است که در دو اثر اپرای سیدنی (معمارایرو سرنین) و کلیسای نور (تادو ... آخرین مقالات چهارسوی معماری.

مجموعه مقالات رویداد پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار

رديف, عنوان مقاله ... 5, مکان‌یابی عرصه‏ های امداد و نجات برای بحران زلزله با تأکید بر فضاهای چند عملکردی (نمونه ... 7, حرکت به سوی معماری پایدار با پشتوانه معماری بومی ایران ... پایدار بر اساس رویکرد منظر اکولوژی نمونه موردی: «پارک جنگلی نور».

مقدمهای بر گرایش به طبیعت در نمونههایی از معماری معاصر ایران٭

by K Daneshjoo · 2015 · Cited by 1 — این تحقیق بر آن اســت که با تحلیل تعدادی از آثار معماری معاصر ایران از منظر طبیعتگرایی به الگوهایی دســت یابد و ... انسان در طول حیات خود بر روی کره خاکی، طبیعت را منبع فیضی ... نور، آب، باد و گیاه را گرد هم آورده و بدین ترتیب در شرایط نامطلوب ... طبیعت گرایی در مکتب ذن و تفکر ایرانی-اسالمی با تأکید بر باغ و باغسازی.

بررسی نقش نور در تبیین توالی فضای معماری مساجد ... - Magiran

نور در معماری اسلامی ایران همیشه بهمنزله روشنکردن کامل فضای معماری بهکار ... کاربردی توالی فضا بهوسیله نور در این معماری در سه مولفه مکث، حرکت و تاکید ... دستاوردهای پژوهش گویای آن است که نور علاوه بر کارکرد عادی خود در فضاهای معماری اسلامی، ... همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود ۱۰۰ مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!

11 مورد از بهترین ساختمان های دوره بیداری معماری ایرانی

29 Apr 2020 — معماری ایران روز‌به‌روز در‌حال پیشرفت است، پروژه‌هایی مثل خانه‌ای با اتاق‌های گردان، بزرگ‌ترین پل عابر پیاده و. ... ما در این مقاله به‌بررسی 11 مورد از آنها پرداخته‌ایم. ... به‌منظور ایجاد پیاده‌رو، بر ارتباط بین فضای داخلی و خیابان تأکید کنند. ... مناسب برای پشتیبانی از نور کافی و موردنیاز روز جهت ذخیره‌سازی، فراهم کند.

تحقیق در مورد نور در معماری - مگ ایران

در معماری برای تاکید بیشتر بر روی برخی از بخش‌های نما می‌توان از نور طبیعی بهره جست بدین گونه که با ایجاد برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌هایی بر روی محل مورد نظر، ...

نور در معماری | ساختمان آنلاین

14 Sep 2020 — در هنر معماری بحث مفصلی در زمینه روند بهره‌گیری از نور طبیعی وجود دارد و نور ... چشم های ما برای این آفریده شده اند که فرم ها را زیر نور ببینیم :” این سایه و روشن هاد که ... تاریکی نیز بیشتر بر اسرار آمیز بودن دنیای آنها تأکید می کرده است . ... ممنونم از مقاله مفید شما ... حضور ایران در نمایشگاه مصالح ساختمانی سوریه.

شاخصه های معماری اسلامی ـ ایرانی | هنر اسلامی

شکوه معماری ایران جلوه ای است از عظمت تاریخی و دینداری بدور از هر مادیگری و اعتقاد به ... پدیدآورنده: سید مهدی موسوی دانشجوی رشته مهندسی معماری دانشگاه پیام نور واحد یزد ... برای ساخت بناهای مذهبی و غیر مذهبی می باستی از علائم هندسی و ریاضی و طراحی ... دسته جمعی در مراسم مذهبی تأکید می کند، فضای تالار مانند، اشاره بر بیان و پاسخ ...

نورپردازی در معماری | معمار آنلاین | آموزش معماری و هنر

انواع نورپردازی در معماری. نورپردازی عمومی (برای روشنایی کلی فضا); نورپردازی وظیفه‌ای (روشن کردن سطح کار); نورپردازی تاکیدی (تاکید روی یک شی‌ء یا بخش خاص) ...

تاثیر نور)طبیعی و مصنوعی( بر خلق و خو و روان انسان در معماری ...

ایر مقاله برگرفره از پایان نامه کارشناسی معماری داخلی نویسنده اول با عنوان ... معماری. و. شهرسازی. ایران. مقدمه. نور اولیر شرط برای هر نوع ادراک بینایی است. ... ایران. تاکید ویژه. ای بر نور دارد. ایر معماری باز تابنده. ی مکان مقدس، حیات و حضور نور است و ...

گزارش کارآموزی بازرگانی استان آذربایجان غربی

تحقیق نقش تکنولوژی در توسعه

تحقیق درباره ی نظام آموزشی هند

تحقیق نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات

تحقیق مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

پاورپوینت سیستم مدیریت زیست محیطی

پاورپوینت الگوی شناختِ فرهنگ ، مدیریت و روحیه جهادی

پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان (135)

تحقیق جامعه شناسي و علم سياست