دانلود رایگان


تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراك - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراكتاریخچه
مجتمع پتروشیمی اراك یكی از طرحهای زیربنایی و مهم كشور می باشد كه در راستای سیاستهای كلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی كشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است.
این طرح در سال 1363 به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی، مهندسی و نصب، فاز اول آن در سال 1372 در مدار تولید قرار گرفت. در ادامه كار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تكمیل و واحد اتوكسیلات بعنوان آخرین واحد مجتمع در سال 82 راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.
از سال 1379 همزمان با تكمیل واحدها، طرح توسعه مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رسید كه فاز اول آن در مهر ماه 1384 و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان سال1386 به انجام رسید. ظرفیت كامل تولید این مجتمع پس از انجام طرح توسعه 1.469.000 تن در سال می باشد
نوع شرکت :
شرکت پتروشیمی اراک از نوع سهامی عام می باشد.

موضوع فعالیت شرکت :
با توجه به ماده 2 اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارت است از :
• احداث مجتمع پتروشيمي بمنظور فعاليت در برخي رشته هاي پتروشيمي و شيميائي و صنايع وابسته به آن ، تهيه و توليد انواع مواد و فرآورده هاي پتروشيمي از قبيل پلي اتيلن ، پلي پروپيلن ، بوتادين ، پلي بوتادين ، اسيد استيك ، وينيل استات ، اكسيد اتيلن و اتيلن گلایکول ها ، دو اتيل هگزانول و بوتانلها ، بوتاكلر/ آلاكلر ، اتانل آمين ها .
• تشکیل انواع شرکتها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی)با شرکتها .
• مبادرت به خرید و فروش اموال ومعاملات بازرگانی داخلی وخارجی.
• استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وموسسات اعتباری.
• خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.
• خرید و فروش اوراق بهادار.
• انجام عملیات خدماتی ، مالی ، اعتباری وبازرگانی در حدود موضوع شرکت.
• اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
• انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده ویا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

استراتژی شرکت

مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی سازمان در میزان دستیابی به برنامه های تدوین شده آن سازمان تاثیر می گذارد. از مجموعه عوامل داخلی می توان به سهامداران، هیات مدیره، مدیریت و كاركنان شركت و از مجموعه عوامل خارجی به دولت، رقبا، وضعیت اقتصادی و سیاسی كشور اشاره نمود.
از ویژگیهای بسیار تاثیرگذار عوامل داخلی بر روند دستیابی به یك استراتژی، انگیزه و تلاش مضاعف این عوامل در سازمان می باشد كه این ویژگی بطور كامل در عوامل خارجی اشاره شده وجود ندارد و به دلیل عدم كنترل كامل سازمان ها بر اینگونه عوامل ممكن است عملكرد آنها در دسترسی به اهداف از قبل تعیین شده با مشكل مواجه گردد. با توجه به اینكه،‌ شركت پتروشیمی اراك نیز از این قاعده مستثنی نیست با این وجود علیرغم مشكلات موجود،‌ این شركت توانسته است به بخش قابل توجهی از استراتژی 5 ساله خود كه برای سالهای 84 تا 88 تدوین گردیده دسترسی پیدا كند.
در برنامه استراتژی تدوین شده 3 گزینه:
• 25% رشد
• 50% رشد
• 100% رشد
مطرح شده است كه نحوه رسیدن به آنها بدین شرح می باشد:
1. اولین اقدام صورت گرفته، اجرای طرح توسعه پروژه های شركت می باشد. بخش عمده فعالیت های طرح توسعه با بهره برداری قسمتی از طرحهای گسترش (فاز 1) در اواخر سال 1384 صورت گرفت. تكمیل و بهره برداری قسمت دوم آن در تابستان سال 1386 انجام شد كه با تكمیل و اجرای آن به 25% رشد استراتژی تدوین شده دست یافتیم.
2. شركت پتروشیمی اراك با خرید 5/33% از سهام شركت پتروشیمیران در شركت پلی پروپیلن جم سرمایه گذاری نموده است. طبق برنامه، در نیمه دوم سال 86 به بهره برداری خواهد رسید. با تكمیل و بهره برداری این پروژه به 11% رشد در استراتژی توسعه خواهیم یافت.
3. دیگر فعالیت سرمایه ای برنامه ریزی ایجاد شركت پتروشیمی اردبیل و تلاش جهت تكمیل پروژه در برنامه زمانی تدوین شده می باشد. تكمیل پروژه همزمان با آخرین سال استراتژی تدوین شده 5 ساله خواهد بود. بنابراین تلاش جهت تكمیل پروژه در 3 سال آتی تاثیر بسیار زیادی در میزان دستیابی به استراتژی شركت خواهد داشت. ظرفیت شركت پتروشیمی اردبیل، تولید 000/230/1 تن اوره در سال می باشد. تكمیل این پروژه با توجه به مالكیت 98درصدی شركت پتروشیمی اراك، رشد 48 درصدی را به دنبال دارد. زمان اجرای پروژه سه سال در نظر گرفته شده و اگر عملیات اجرایی طبق برنامه پیش رو به طور متوسط هر سال 16 درصد در میزان رشد تاثیر خواهد شد.
4. یكی دیگر از فعالیت های سرمایه ای برنامه ریزی شده، اجرای پتروشیمی لاوان در منطقه عسلویه می باشد، ‌ سهم پتروشیمی اراك در این پروژه 20 درصد است ظرفیت این پروژه، تولید 858 هزار تن اوره و 660 هزار تن آمونیاك در سال می باشد. با تكمیل این پروژه در پایان سال 1388 حدود 3/6% از رشد پیش بینی شده، تحقق می باید.
5. با اجرای طرح توسعه واحد BD وPBR در داخل مجتمع پتروشیمی اراک،سالیانه مقدار 45 هزار تن PBR به محصولات قابل فروش شرکت افزوده خواهد شد.با اتمام پروژه در پایان سال 88 و تولید این محصول ، 2/14 درصد از رشد مورد نظر محقق می گردد.
جدول زیر میزان دستیابی به استراتژی 5 ساله را به درصد در سالهای مختلف را نشان میدهد:
جدول میزان دستیابی به استراتژی 5 ساله ( به سال )
فعالیتهای سرمایه ای 1384 1385 1386 1387 1388
اجرای طرح های توسعه ای در داخل مجتمع 5 10 25 25 25
سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمیران - - 5 11 11
سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی اردبیل - - 16 32 48
سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی لاوان - - 2.1 4.2 6.3
سرمایه گذاری در پروژه BD وPBR - - 3 8 14.2
میزان دستیابی با توجه به فعالیتهای انجام شده 5 10 51.1 80.2 104.5
چنانچه ملاحظه می شود با اجرای پروژه ها مطابق برنامه زمانبندی وبدون در نظر گرفتن تاثیرعوامل خارجی تا پایان سال 88 5/104درصد از استراتژی رشد تحقق می یابد .
فعالیتها و سرمایه گذاریهای برنامه ریزی شده
در راستای دستیابی به استراتژی تدوین شده 5 سالهچشم انداز واحد تحقیق و توسعه در افق 1390:
ما برآنیم که به حول قوه الهی به مرجعی یگانه برای تصمیم سازان سازمان تبدیل شویم که با کادر پژوهشی تحلیلگر، مجرّب و متعهّد به آرمان های سازمان و پیشتاز در ایجاد یا شناخت و بکارگیری نوآوری های کوانتومی و خلق ارزش در راستای ارتقای سطح رقابت پذیری بین المللی مجموعه شناخته شود.

بیانیه ماموریت واحد تحقیق و توسعه :
رسالت واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک:
• ترویج روحیه پژوهش در شرکت
• مدیریت فعالیت های پژوهشی
• ارائه مشاوره تکنولوژیک به مدیریت
• ایجاد بستر مناسب برای انجام پژوهش های کاربردی و توسعه
با استفاده از توان علمی تمام پژوهشگران و بکارگیری پتانسیل های موجود در شرکت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معتبر داخلی و خارجی است.دستاورد فعالیتهای این واحد:
• شناخت فناوری های نوین و کمک به تصمیم گیرندگان سازمان برای بکارگیری آن
• پاسخگویی به نیازهای جدید بازار و مشتریان
• خلق ارزش و افزایش توان رقابتی
• کاهش هزینه های تولید
• افزایش سودآوری
• رفع موانع تولید
در شرکت پتروشیمی اراک به عنوان یک بنگاه اقتصادی است.

ارزشهای محوری واحد تحقیق و توسعه :
• سودآور بودن مجموعه فعالیت ها
• خودباوری و اعتقاد به استعدادهای علمی و توان تحقیقاتی پژوهشگران شرکت
• توجه به نیازهای جدید بازار و مشتریان
• شایسته سالاری در انجام تمامی فعالیت ها
• ارتقاء و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری
• به روز بودن اطلاعات علمی و تخصصی پژوهشگران
• به رسمیت شناختن مالکیت معنوی ایده های پژوهشی
• توجه به سیستم های تشویقی و انگیزشی مبتنی بر عملکرد
• اعتقاد و تعهّد به کارگروهی
• رازداری و امانت داری در مورد دستاوردهای پژوهشی

اهداف کلان واحد تحقیق و توسعه :
• شناسایی و بکارگیری تکنولوژی های نوین و تلاش برای دستیابی به دانش فنی تولید محصولات جدید بر اساس نیاز بازار
• شناسایی و رفع مشکلات فرآیندی، گلوگاه ها و عوامل مؤثر بر کاهش راندمان و استمرار تولید
• شناخت و بکارگیری نسل های جدید کاتالیست و مواد شیمیایی مصرفی در فرآیند به منظور ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید
• بهینه سازی فرآیندهای موجود با هدف افزایش راندمان تولید و سود آوری مجتمع
• تغییر در فرآیند تولید برای افزایش کیفیت محصولات با نگرشی مشتری محور و با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات
• بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای فرآیندی
• ارائه سمینارهای تخصصی درباره تازه های تکنولوژی در صنایع پتروشیمی و نتایج پروژه های خاتمه یافته
• ارائه خدمات مشاوره ای به سایر شرکت ها برای حل مشکلات فرآیندی آنها به منظور کسب درآمد
• انجام پژوهش در راستای حذف یا کاهش ضایعات، استحصال مواد با ارزش از ضایعات و تبدیل ضایعات به مواد با ارزش افزوده بالاتر
• همکاری با بخش HSE جهت انجام کارهای تحقیقاتی به منظور حفظ محیط زیست و سلامت کارکنان
• تعامل با بخش تحقیقات بازار در مدیریت بازاریابی و فروش و انجام پژوهش جهت پاسخگویی به نیاز حال و آینده مشتریان

استراتژی های واحد تحقیق و توسعه:
1. ایجاد ارتباط مؤثّر و مداوم به صورت سیستماتیک بین واحد تحقیق و توسعه و واحدهای بهره برداری و فرآیند مجتمع
2. بررسی و داوری دقیق طرح های پیشنهادی مطابق با مجموعه مقررات و دستورالعملها
3. نظارت دقیق بر اجرای پروژه های تحقیقاتی به منظور حسن انجام کار و جلوگیری از تأخیر در اجرای پروژه ها
4. تشکیل تیم های پژوهشی نواحی
5. تلاش در جهت افزایش اعتبار واحد تحقیق وتوسعه در بیرون از مجتمع به وسیله ارائه مقالات در مجامع علمی،کسب جوایز در جشنواره های معتبر و...
6. استفاده از نیروهای متخصّص و مجرّب واحد تحقیق و توسعه و بکارگیری تجارب موفق پروژه های تحقیقاتی جهت ارائه خدمات مشاوره ای به سایر شرکتها برای حل مشکلات فرآیندی آنها به منظور کسب درآمد برای شرکت پتروشیمی اراک به عنوان یک بنگاه اقتصادی
7. برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی مجتمع به صورت منظّم
8. برنامه ریزی برای رفع مشکلات و موانع تأخیر در اجرای پروژه ها
9. آسان نمودن دسترسی پرسنل واحد تحقیق و توسعه به منابع و مراجع علمی و بانکهای اطلاعاتی
10. استفاده از پرسنل مجرب، تحصیل کرده، علاقه مند و آشنا به روش تحقیق در واحدهای مجتمع و نیز توان تحقیقاتی محققین و اساتید دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی یا خارجی در انجام پروژه های تحقیقاتی
11. به رسمیت شناختن مالکیت معنوی افراد بر ایده های پژوهشی و استقرار سیستم های تشویقی و انگیزشی مناسب و مبتنی بر عملکرد
12. برنامه ریزی جهت بروز نمودن اطلاعات تخصصی پرسنل واحد تحقیق و توسعه در زمینه تازه های تکنولوژی و دستاوردهای پژوهشی از طریق شرکت در کنگره ها، سمینارها، نمایشگاه ها و دوره های تخصصی داخلی و خارجی
13. بکارگیری و توسعه بانک اطلاعاتی پروژه های تحقیقاتی واحد تحقیق و توسعه جهت ثبت اطلاعات پروژه های تحقیقاتی
14. برنامه ریزی جهت اطلاع رسانی کافی و مناسب در مورد دستاوردهای پروژه های تحقیقاتی انجام شده به داخل و خارج از مجتمع از طریق واحدهای روابط عمومی و IT
ویژگیهای مهم و دستاوردها

دستاوردهای مهم شرکت پتروشیمی اراک در سال 86:
• کسب لوح تقدیر و تندیس از سوی ریاست محترم جمهوری بعنوان صادر کننده نمونه کشوردر سال 1386
• دریافت لوح تقدیر و تندیس افتخار از جشنواره تولید ملی کشور.
• حفظ مقام بهترین شرکت پتروشیمی در زمینه ایمنی.
• ثبت اختراع تولید پلی پروپیلن شفاف از رندوم کوپلیمر پروپیلن در بخش پلیمریزاسیون و اکستروژن، ویژه مصارف تزریقی ، ترموفرمینگ و تزریقی ، کششی و بادی .
• تولید صنعتی پارافین کلره 52%
• اجرای پروژه ردیابی محصولات با کمک تکنولوژی بارکدینگ در بخش بسته بندی و اجرای فاز بارگیری بصورت آزمایشی .
• انجام موفقیت آمیز فاز 2 Revamping در واحدهای تولیدی و متعاقباً به بهره برداری رسانیدن این واحدها با وجود شرایط بسیار سخت زمستان و سرمای بیش از حد منطقه شازند با دمای 33- درجه سانتیگراد و بدون هیچگونه حادثه.
ویژگیهای مهم:
• دارنده لوح تقدير صنعت سبز ايران از سازمان حفاظت محيط زيست بخاطر احداث بالغ بر 197 هكتار فضاي سبز
• توليد كننده محصولات استراتژيك شيميايي ، پليمري لاستيك و پلاستيك در كشور
• دارنده گواهينامه نظام مديريت كيفيت NO: 88023-1 ISO 9001 از سال 1377
• دارنده گواهينامه نظام مديريت زيست محيطي NO : IR 99/945/1061 ISO 14001 از سال1378
• دارنده رتبه سوم تحقيقات در سيزدهمين جشنواره خوارزمي به دليل جايگزيني حلال مضر بنزن با تولوئن
• دارنده رتبه سوم تحقيقات در چهاردهمين جشنواره خوارزمي بدليل توليد مستقيم CAC از كلريناسيون اسيد استيك
• مجتمع نمونه در تحقيق و توسعه در مجموعه صنايع پتروشيمي درسال 1378
• تامين نيروهاي متخصص و كارآمد در سطح مديريت شركتهاي تابعه صنايع پتروشيمي از جمله مديران طرحهاي مارون ، اميركبير ، پويش ، اسپك ، جم، بازرسان فني ،رجال، اروند ، ایلام و برزویه نوری
• توليد محصولات متنوع و توانائي در برنامه ريزي توليد با گريدهاي گوناگون در شرايط مختلف
• کسب مقام صادر کننده نمونه کشور از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و دریافت لوح تقدیر از مقام محترم ریاست جمهوری درسال 1385
• اخذ تندیس و لوح تقدیر از جشنواره تولید ملی درسال 1385
• کسب مقام سوم توسعه در جشنواره خوارزمی در سال 1385
• قرار گرفتن در ردیف شرکت های برتر بورس از نظر شفافیت اطلاعات و اطلاع رسانی در سال 1385


استراتژی کيفيت، ايمني و محيط زيست

اداره تضمین کیفیت نظارت بر حسن اجرای الزامات سیستم های مدیریتی ( ISO 9001,ISO 14001,OHSAS18001) و ایجاد فرصتهای بهبود را به عهده دارد.
این اداره با تمرکز برهر یک از شاخه های تخصصی کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و سلامت به صورت متمرکز اقدام به برنامه ریزی ، کنترل و پایش سیستمهای مدیریت استقرار یافته می نماید


دستاورد ها

سیستم مدیریت کیفیت :
شرکت پتروشیمی اراک در راستای بهبود سازمانی و با عنایت به توجه ویژه مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سیستمهای مدیریتی از سال 1376 اقدامات لازم در خصوص استقرار سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9002 ) را آغاز نموده و در سال 1377 موفق به استقرار مناسب سیستم و اخذ گواهینامه گردید . بر اساس انطباق با تغییرات ایجاد شده در سیستم مدیریت کیفیت در سال 1384 این سیستم به روز شده و اکنون مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001-2000 در شرکت جاریست .
سیستم مدیریت زیست محیطی :
شرکت پتروشیمی اراک در راستای سیاست توسعه پایدار دولت و پیگیری خط مشی کلان مدریت ارشد سازمان خود در سال 1378 موفق به استقرار مناسب سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) و اخذ گواهینامه گردید . بر اساس انطباق با تغییرات ایجاد شده در سیستم مدیریت زیست محیطی در سال 1384 این سیستم به روز شده و هم اکنون مدیریت زیست محیطی بر مبنای ISO 14001-2004 در شرکت جاریست .
سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی :
با توجه به معرفی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در سال 1999 میلادی ، شرکت پتروشیمی اراک در ادامه پیگیری سیاستهای کلان مدیریتی خود و به منظور صیانت از نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکت ، موفق به استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی (OHSAS 18001 ) در سال 1380 گردید. بر اساس انطباق با تغییرات ایجاد شده در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در سال 2007 میلادی این سیستم به روز شده و هم اکنون اين سيستم بر مبنای OHSAS 18001-2007 در شرکت جاریستتحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراك


شرکت پتروشیمی اراک از نوع سهامی عام


تشکیل اواع شرکتها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی)با شرکتها


مبادرت به خرید و فروش اموال ومعاملات بازرگانی داخلی وخارجی


استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وموسسات اعتباری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لینک دانلود(تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک)|اُ اف

دانلود تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراک، در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مجتمع پتروشیمی اراك، یكی از طرحهای زیربنایی و مهم ...

مقاله بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع ...

بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1397 ... همچنین بین همه فاکتور جو ایمنی با گروههای شغلی مورد مطالعه رابطه آماری معنی داری ...

تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك – ram - doctorg

دانلود تحقیق با موضوع مجتمع پتروشیمی اراك ،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ... تبریز,مقاله در مورد تبریز,ورد تحقیق گزارشی از معرفی شهر تبریز رفتن به ...

لینک دانلود(تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک)|اُ اف

دانلود تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراک، در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مجتمع پتروشیمی اراك، یكی از طرحهای زیربنایی و مهم ...

دانلود فایل با عنوان تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك|35014273جِی آر

دریافت فایل. دانلود تحقیق با موضوع مجتمع پتروشیمی اراك ،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه موضوع فعالیت شرکت استراتژی شرکت

لینک دانلود فایل|تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك|پی اف

دانلود تحقیق با موضوع مجتمع پتروشیمی اراك ،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ... كردن اوره,واحد اوره پتروشيمي شيراز,تحقیق پیرامون اوره,دانلود تحقیق در مورد اوره ...

پورتال شرکت ملی صنایع پتروشیمی

... ثبت درخواست ورود به فهرست شركتهاي مورد تاييد · لیست شرکتهای تایید شده (A.V.L) · سامانه توليد مجتمع های پتروشيمی · مرکز اطلاع رسانی · کتابخانه ديجيتال.

خرید|تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك|آی اِس

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك وارد وب سایت شده اید برای ... پیرامون اوره,دانلود تحقیق در مورد اوره,پروژه اوره,دانلود پایان نامه شیمی,دانلود پروژه ... ایمنی و ایزو و پتروشیمی اراک و بررسی و خواص استیک اسید, تولید, تخلیص و ...

تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراك – برترین فایل ها

6 Dec 2020 — با مطالب اصلی تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراك,شرکت پتروشیمی اراک از نوع سهامی عام, تشکیل اواع شرکتها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی)با ...

پورتال شرکت ملی صنایع پتروشیمی

... ثبت درخواست ورود به فهرست شركتهاي مورد تاييد · لیست شرکتهای تایید شده (A.V.L) · سامانه توليد مجتمع های پتروشيمی · مرکز اطلاع رسانی · کتابخانه ديجيتال.

شركت پالايش نفت امام خميني – Imam Khomeini Oil Refinery ...

شرکت پالایش نفت امام خمینی تولید کننده بنزین یورو ۴ یکی از مهمترین پالایشگاههای نفت کشور است. پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند (پالایشگاه اراک) یکی از ...

تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک – pdf - alghadircongress

دانلود تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک. دانلود فایل. دانلود تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراک،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مجتمع ...

تاریخچه - شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

امور کل تحقیق و توسعه پتروشیمی در اواخر سال 1377 شرکت پتروشیمی پویش را در جوار مجتمع پتروشیمی ‌اراک به منظور ایجاد و توسعه واحدهای تحقیقات نیمه‌صنعتی یا ... 4- شناسایی و بهره‌گیری از فن‌آوریهای مورد نیاز شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

پتروشیمی شازند(اراک) - myChem

پتروشیمی شازند(اراک). شرکت پتروشیمی شازند(اراک) تولیدکننده مواد پایه، پلیمری و شیمیایی می باشد. ... نمایش 1 تا 10 از مجموع 54 مورد. قبلی; 1; 2; 3; 4; 5; 6; بعدی ...

استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک در سال 1400 | ایران استخدام

استخدام شرکت پتروشیمی شازند استان مرکزی برای دریافت آگهی های استخدامی از ... از تحصیل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کلیه متقاضیان مقاطع ...

تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراك – برترین فایل ها

6 Dec 2020 — با مطالب اصلی تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراك,شرکت پتروشیمی اراک از نوع سهامی عام, تشکیل اواع شرکتها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی)با ...

مقاله كارآموزي مجتمع پتروشيمي اراك – مایل پروژه

مقاله کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک,تحقیق درباره کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک,تحقیق درمورد کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک مربوط به دسته بندی علوم پایه

تحقیق پتروشیمی اراک | 97

30 Jul 2018 — دانلود تحقیق در مورد پتروشیمی اراک درقالبwordودر43صفحه، قابل ویرایش: مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرحهای زیربنایی و مهم کشور می باشد که ...

مقاله كارآموزي مجتمع پتروشيمي اراك – مایل پروژه

مقاله کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک,تحقیق درباره کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک,تحقیق درمورد کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک مربوط به دسته بندی علوم پایه

تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک – hgsp3

دانلود تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراک،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مجتمع پتروشیمی اراك، یكی از طرحهای زیربنایی و مهم كشور ...

تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک – total - chakavak-event

دانلود تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراک،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مجتمع پتروشیمی اراك، یكی از طرحهای زیربنایی و مهم كشور ...

تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك|کِی آی

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك را مشاهده ... دانلود تحقیق با موضوع مجتمع پتروشیمی اراك ،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ...

دانلود تحقیق در مورد صنعت فرش در اراك|اِی بی

تحقیق در مورد صنعت فرش در اراك ,صنعت فرش در اراك,دانلود تحقیق در مورد صنعت فرش در اراك ... دانلود<گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشيمي اراك – آزمايشگاه GC>.

تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک - نیکان لینک

دانلود تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراک، در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مجتمع پتروشیمی اراك، یكی از طرحهای زیربنایی و مهم ...

مشخصات فایل|تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک|اِس اِی

دانلود تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراک، در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مجتمع پتروشیمی اراك، یكی از طرحهای زیربنایی و مهم ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی و دانش آموزی در مورد شرکت ...

پتروشيمي اراک در يک نگاه 1- هدف ايجاد يک مجتمع پتروشيمي جهت توليد مواد پايه اي و مياني با استفاده از خوراک اصلي نفتا و تبديل آنها به فرآورده هاي نهايي پليمري و ...

شركت پالايش نفت امام خميني – Imam Khomeini Oil Refinery ...

شرکت پالایش نفت امام خمینی تولید کننده بنزین یورو ۴ یکی از مهمترین پالایشگاههای نفت کشور است. پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند (پالایشگاه اراک) یکی از ...

مقاله آشنایی با نظریه های آلبرت بندورا

تحقیق سهام (بورس)

500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی

طراحی سازمان چیست؟ پروسه ای برای بهبود احتمال موفقیت یک سازمان

پاورپوینت آنتروپومتري چیست (64 اسلاید)

نور پردازی برای بیلیارد

تحقیق اقامه دلیل در حقوق کیفری

مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان

نور پردازی برای بیلیارد

تحقیق معماری مسجد جامع اصفهان