دانلود رایگان


تحقیق روشهای جدید تدریس - دانلود رایگاندانلود رایگان روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) بسيارى از روانشناسان تربيتى و مربيان آموزشى اعتقاد دارند که موقعيت يادگيرى بايد چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانايىهاى خود به فعاليت و يادگيرى بپردازد. براى نيل به چنين هدفي، روشهاى آموزش انف...

دانلود رایگان روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) بسيارى از روانشناسان تربيتى و مربيان آموزشى اعتقاد دارند که موقعيت يادگيرى بايد چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانايىهاى خود به فعاليت و يادگيرى بپردازد. براى نيل به چنين هدفي، روشهاى آموزش انفرادي، روشهاى بسيار مناسبى هستند؛ زيرا در اين نوع از روشها، شاگردان بر حسب توانايىشان پيش مىروند و معلم نيز وقت کمترى صرف تدريس و زمان بيشترى صرف رسيدگى به فرد فرد شاگردان مىکند. البته اولين و اساسىترين گام در راه تحقق چنين هدفى پذيرفتن مفهوم شاگرد محوري در طراحى و آموزش است. در بسيارى از مواقع، دستيابى به هدفهاى آموزشى از طريق آموزش انفرادى بسيار آسانتر و امکانپذيرتر از روشهاى سنتى ديگر است، بويژه اگر روش آموزش انفرادى به طور صحيح بکار گرفته شود، روحيه استقلالطلبى شاگردان در اجراى طرحهاى کوچک و بزرگ تقويت مىشود. آموزش انفرادي، الزاماً به معناى آموزش يک نفر شاگرد توسط يک معلم با برنامه خاص نيست. آموزش انفرادى ممکن است به صورت گروهى نيز انجام گيرد. البته وقتى آموزش انفرادى به صورت گروهى طراحى مىشود، بهتر است گروهى از شاگردان که داراى ويژگىهاى مشترک هستند، تحت آموزش قرار گيرند. روشهاى آموزش انفرادى از نظر نحوه اجرا و مواد آموزشى عبارتند از: - آموزش برنامهاى (PI)؛ (programmed instruction) - آموزش به وسيلهٔ رايانه (CAI)؛ (computer assisted instruction) - آموزش انفرادى تجويز شده (IPI)؛ (individually prescribed instruction) - آموزش انفرادى هدايت شده (IGE)؛ (individually guided education) تمام روشهاى فوق ريشه در آموزش برنامهاي دارند. اين روشها از زمانى که فنآورى توليد مواد آموزشى گسترش يافت، در نظامهاى آموزشى مطرح شدند. هدفهاى آموزش انفرادى همانگونه که روشهاى سخنرانى و بحث گروهى براى هدفهاى آموزشى خاصى مناسب هستند، در بسيارى از مواقع لازم است شاگردان به تنهايى کار کنند، اما اين مواقع چه زمانهايى هستند؟ يا در چه مواقعى شاگرد را مىتوان در اجراى فعاليتهاى آموزشى با مجموعهاى از مطالب چاپ شده يا آموزش برنامهاى تنها گذاشت؟ پاسخ به چنين سؤالهايى احتياج به شناخت هدفهاى آموزشى و تحليل آنها دارد، ولى اينکه آموزش انفرادى چه هدفهايى را دنبال مىکند، به شرح ذيل است: رعايت تفاوتهاى فردى انفرادى کردن آموزش يکى از پديدههاى مهم سالهاى اخير نظامهاى آموزشى است. بارها معلمان و مربيان آموزشى نسبت به ميزان کارآيى روشهاى سنتى ترديد کرده و عدم رضايت خود را ابراز داشتهاند. اين عدم رضايت تا حدودى ناشى از تفاوتهاى فردى موجود بين شاگردان بوده است. تفاوتهاى فردي، حداقل از دهه ۱۹۲۰، مورد توجه بسيارى از صاحبنظران تربيتى واقع شده است؛ زيرا در اين سالها بود که با اجراى آزمونهاى مختلف، به ميزان اختلاف بهرهٔ هوشى شاگردان پى بردند. طبيعى است که تفاوتهاى فردى کار معلم و مربى را در روشهاى سنتى و معمول بسيار پيچيده و مشکل مىسازد. تفاوتهاى فردي، روش سخنرانى و حتى روش بحث گروهى را که در آن يک موضوع واحد با يک روش خاص براى همه اجرا مىشود، آشکارا زير سؤال برده است. اگر در کلاس تفاوتهاى فردى در نظر گرفته نشود، خستگي، انزجار و تنفر از فعاليتهاى آموزشى تقويت خواهد شد. راهحل طبيعى چنين مشکلى به کارگيرى روشهاى آموزش انفرادى يا طبقهبندى شاگردان بر اساس توانايىها است. البته بايد توجه داشت که تکنيکهاى آموزش انفرادى به صورت گروهبندى مىتواند مشکل ويژگىهاى ثابت شاگردان را حل کند، ولى هرگز قادر به حل مشکل ويژگىهاى متغير آنان نيست؛ مثلاً چه بسا شاگردان در يک موضوع خاص، استعدادى يکسان، ولى قدرت درک و دريافت متفاوتى داشته باشند و ممکن است پاسخ به يک شاگرد، براى شاگرد ديگر حتى در يک گروه همسنخ ارضا کننده نباشد. رشد استقلال در عمل و يادگيرى گذشته از اينکه در آموزش انفرادي، شاگردان مىتوانند با توجه به استعداد خود به هدفهاى آموزشى دست يابند، روش آموختن مستقل را نيز ياد مىگيرند؛ يعنى در روش آموزش انفرادي، شاگردان ياد مىگيرند که چگونه ياد بگيرند و اين خود يکى از هدفهاى مهم آموزشى است؛ زيرا شاگردان بايد قادر باشند پس از ترک مدرسه يادگيرى را ادامه دهند. عادت به مطالعه معمولاً معلمان و شاگردان انتظار دارند که قوتى در مدرسه يا منزل به تنهايى کار مىکنند، بيشتر ياد بگيرند. اين هدف معمولاً از طريق آموزش انفرادى تحقق مىيابد و شاگردان با اين روش معلومات زيادترى کسب مىکنند. کسب معلومات بيشتر رضايت از فعاليتهاى آموزشى را فراهم مىکند و بر اثر ادامه فعاليت، شاگرد به مطالعه عادت مىکند و استمرار اين عمل، عادت به مطالعه را در او تقويت خواهد کرد.

تحقیق


روشهای


جدید


تدریس


تحقیق


روشهای


جدید


تدریس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر شیوه‌های جدید آموزش بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ...

by رحیمی مند · 2015‎ — زمینه: روش تدریس مناسب از مهم‌ترین پایه‌های کیفیت بخشی آموزش محسوبمی‌شود. بسیاری ... ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه خلاقیت عابدی و آزمون محقق ساخته ...

روش‌های تدریس ریاضی – سعاد - سعاد – کالج آموزش آنلاین

Sep 20, 2019 — در این مقاله هدف ارائه انواع روش‌های تدریس ریاضی است که معلم با توجه به محتوای درسی، فضای و جمعیت کلاس و دیگر عوامل، مناسب‌ترین روش را برای ...

جستجوی مقالات - روش تدريس فعال - SID.ir

مقایسه تاثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال (روش مشارکتی) و روش تدریس سنتی در یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پسر · اصل مقاله ...

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در ...

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان مقطع ... تحقیقی از دبیران فیزیک مدارس استان فارس (که تا حدی روش تدریس دانش آموز ...

مقاله انواع روش های تدریس (رایگان ) - بازارچه تحقیقاتی

روش های تدریس از زوایای گوناگون قابل تقسیم بندی است .الف ) روش تاریخی که شامل:۱- روش سقراطی۲- نظام مکتبی (درایران)ب) روش های جدید که شامل:۱- روش توضیحی۲.

تأثیر شیوه‌های جدید آموزش بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ...

by رحیمی مند · 2015‎ — زمینه: روش تدریس مناسب از مهم‌ترین پایه‌های کیفیت بخشی آموزش محسوبمی‌شود. بسیاری ... ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه خلاقیت عابدی و آزمون محقق ساخته ...

مقاله روش های نوین تدریس برای آموزش علوم تجربی دوره ی ابتدایی ...

روش تحقیق این مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که با استفاده منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد روش های تدریس ساخت گرایی، ...

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش روش تدریس، ویژگی‌های ...

دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف ونظریات روش تدریس ویژگی‌های تدریس روش‌های نوین یاددهی و یادگیری (فصل 2)مبانی نظری دیدگاه های روش ...

انواع روشهاي تدريس

از مراحل مهم طراحي آموزشي، انتخاب روش تدريس است . معلم بعد از انتخاب ... مشي و روش مناسب تدريس خود را انتخاب کند ... ردان انگيزه مطالعه و تحقيق را تقويت مي کند . -4.

الگوها و روش های نوین در تدریس دوره ابتدایی - نوای معلم - BLOGFA

یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس است. پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به ...

تحقیق روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی

تحقیق روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک ...

روش های نوین تدریس - پرتال جامع علوم انسانی

این مقاله به روشهای نوین تدریس پرداخته است. ابتدا روش تدریس به دو دسته روش تاریخی و روش نوین تقسیم شده است. همچنین نمونه هایی از روشهای نوین تدریس و مراحل و ...

انواع روشهاي تدريس

از مراحل مهم طراحي آموزشي، انتخاب روش تدريس است . معلم بعد از انتخاب ... مشي و روش مناسب تدريس خود را انتخاب کند ... ردان انگيزه مطالعه و تحقيق را تقويت مي کند . -4.

مقاله کنفرانس: الگوها و روشهای تدریس نوین و فعال - جویشگر ...

از مهمترین روشهای فعال ونوین تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1 روش حل مساله 2 روش بحث گروهی 3 روش ایفای نقش 4 روش بارش مغزی 5 روش هم یاری از طریق تدریس ...

دانلود مقاله روشهای تدریس سنتی و متداول - مگ ایران

روشهای تدریس سنتی و متداولروشهای سنتی به روش هایی گفته می شود که اکثر مدارس دنیا ، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده اند و امروزه نیز یکی از متداول.

بررسی روشهای سنتی و نوین تدریس - دانلود رایگان

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان. دانلود تحقیق روش های نوین تدریس. 1 روشهای تاریخی 2 روشهای نوین « صفوی ، ص ...

فنون و روش های نوین تدریس | سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

Aug 30, 2015 — روش تدریس نیز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقی برای ارائه درس می باشد . ... سعی کنید دانش آموزان را به سوی تحقیق و پژوهش و حتی گفت وگو با ...

مقاله روش های نوین تدریس علوم تجربی tag | مشاوره انجام و اکسپت ...

مقاله روشهای نوین تدریس مقاله روشهای نوین تدریس تدریس رابطه‌ای منظم، متقابل و هدف‌دار بین دانش آموزان و معلم و یکی از ابزارهای مهم برای یادگیری است. معلمان از روش‌های ...

پاره ای از روش های فعال تدریس - معلم توانا - BLOGFA

پاره ای از روش های فعال تدریس سید محسن محمدی مقدمه تسلط معلم برروش ها و فنون آموزشي يكي از ملاك هاي شايستگي معلمان به حساب مي آيد .

پاره ای از روش های فعال تدریس - معلم توانا - BLOGFA

پاره ای از روش های فعال تدریس سید محسن محمدی مقدمه تسلط معلم برروش ها و فنون آموزشي يكي از ملاك هاي شايستگي معلمان به حساب مي آيد .

روش های نوین تدریس - سیویلیکا

روش های تدریس نیز به عنوانیکی از عوامل، به کمک این رسالت آمده است. از طرفی ما ... پارسونز، ریچارد و همکاران، 1385، روانشناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، یادگیری، .

پایان نامه بررسی شیوه های نوین تدریس در مدارس ابتدایی - خرید ...

پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که ... روش تدریس فعال ونوین که در آن مشارکت دانش آموز و معلم را می طلبد و به جای انتقال ...

دانلود مقاله روشهای تدریس سنتی و متداول - مگ ایران

روشهای تدریس سنتی و متداولروشهای سنتی به روش هایی گفته می شود که اکثر مدارس دنیا ، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده اند و امروزه نیز یکی از متداول.

تحقیق انواع روش هاي جدید و نوين تدريس – total - chakavak-event

تحقیق انواع روش هاي جدید و نوين تدريس جدیدترین متد تدریس. رفتن به سایت اصلی. مشخصات فایل:تحقیق انواع روش هاي جدید و نوين تدريسقالب بندی: فایل word و ...

موضوع مقاله : روش های نوین در تدریس دروس به ویژه درس ادبیات ...

پیش گفتار : در این مقاله سعی دارم برخی از روشهای جدید تدریس را هر چند مختصر ، به استحضار خوانندگان گرامی برسانم. البته سعی کرده ام بیشتر ، روشهایی که برای ...

روش های نوین تدریس - سیویلیکا

هدف از نگارش این مقاله معرفی روش های فعال تدریس بوده تا با معرفی بیشتر این روش ... روش تحقیق کتابخانه ای بوده و با توجه به مطالعات انجام شده در این حوزه و بررسی ...

مقاله کنفرانس: الگوها و روشهای تدریس نوین و فعال - جویشگر ...

از مهمترین روشهای فعال ونوین تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1 روش حل مساله 2 روش بحث گروهی 3 روش ایفای نقش 4 روش بارش مغزی 5 روش هم یاری از طریق تدریس ...

مقاله روش های نوین تدریس علوم تجربی tag | مشاوره انجام و اکسپت ...

مقاله روشهای نوین تدریس مقاله روشهای نوین تدریس تدریس رابطه‌ای منظم، متقابل و هدف‌دار بین دانش آموزان و معلم و یکی از ابزارهای مهم برای یادگیری است. معلمان از روش‌های ...

دانلود مقاله درباره روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ...

دانلود مقاله درباره... یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است. به همین سبب کیفیت ...

مقاله روشهای نوین تدریس - شریفیار

Jan 16, 2019 — روش تدریس در آموزش و یادگیری دانش آموزان بسیار مهم است. به طور کلی دو نوع روش تدریس وجود دارد که عبارتند از روش‌های تاریخی تدریس و روش‌های نوین ...

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در ...

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان مقطع ... تحقیقی از دبیران فیزیک مدارس استان فارس (که تا حدی روش تدریس دانش آموز ...

مقایسه روش ‌های تدریس سنتی و نوین | دفتر انتشارات و فناوری ...

Mar 13, 2018 — فصلنامه «رشد آموزش فیزیک» در مقاله ‌ای به بررسی و مقایسه روش‌ های تدریس سنتی و نوین پرداخته است.

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش روش تدریس، ویژگی‌های ...

دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف ونظریات روش تدریس ویژگی‌های تدریس روش‌های نوین یاددهی و یادگیری (فصل 2)مبانی نظری دیدگاه های روش ...

روش های نوین تدریس - پرتال جامع علوم انسانی

این مقاله به روشهای نوین تدریس پرداخته است. ابتدا روش تدریس به دو دسته روش تاریخی و روش نوین تقسیم شده است. همچنین نمونه هایی از روشهای نوین تدریس و مراحل و ...

جزوه کامل فیزیک دهم رشته تجربی

بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر اصفهان با ويژگي‏هاي خانواد

تحقیق مسیحیت در ایران باستان

تحقیق بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي

تحقیق بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة

پاورپوینت (اسلاید) مجموعه آزمون های نوروسایکولوژیک کودکان نبراسکا

تحقیق در مورد عطار نیشابوری

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 88

بررسي و انتخاب انواع سيستمهاي مختلف آيس بانك ICE BANK ( مخزن ذخيره سرمايي COOL THERMAL STORAGE )