دانلود رایگان


تحقیق اعتياد - دانلود رایگاندانلود رایگان بيان مسئله معضل اعتياد را مي توان مهمترين مسئله و آسيب اجتماعي سال هاي اخير دانست. ويژگي خزنده و پيش رونده اعتياد بر اميت و حساسيت مسئله مي افزايد. به دلايل مختلف هر روز بر تعداد كساني كه به مصرف مواد مخدر وابسته مي شوند، افزوده مي گردد. به نظر نمي...

دانلود رایگان بيان مسئله معضل اعتياد را مي توان مهمترين مسئله و آسيب اجتماعي سال هاي اخير دانست. ويژگي خزنده و پيش رونده اعتياد بر اميت و حساسيت مسئله مي افزايد. به دلايل مختلف هر روز بر تعداد كساني كه به مصرف مواد مخدر وابسته مي شوند، افزوده مي گردد. به نظر نمي رسد آمارهاي رسمي بيانگر تمام واقعيتهاي موجود باشند حتي اگر بپذيريم كه آمارهاي موجود تعداد واقعي معتادان را معين مي كنند نيز ماهيت مسئله تغير نخواهد كرد. عليرغم اينكه در سراسر دنيا بسياري با اعتياد دست به گريبانند، هنوز شيوه اي كه بتوان اين بيماري را به طور دائمي و قطعي درمان كرد يافت نشده است. حتي پس از اينكه معتاد مصرف مواد مخدر را براي مدت طولاني قطع نمايد احتمال بازگشت به اعتياد وجود دارد. متأسفانه اين روزها با تعداد فزاينده مراكز كلينيك هايي رو به رو هستيم كه در مقابل دريافت وجوه و مبالغ قابل توجهي فقط نسبت به ترك فيزيكي معتادان اقدام مي كنند. در مقابل دريافت وجوه و مبالغ قابل توجهي فقط نسبت به ترك فيزيكي معتادان اقدام مي كنند. در ميان معتادان بسياري را مي توان يافت كه تمايل به قطع مصرف مواد مخدر دارند ولي تلاش هاي مكرر آنها براي قطع مصرف به شكست مي انجامد. آنها معمولاً دوره ترك جسمي را با موفقيت پشت سر مي گذراند اما بعد از مدتي به شرايط گذشته باز مي گردند.هنوز علت قطعي و مشخصي براي بازگشت مجدد به اعتياد معرفي نشده است. پژوهشهاي مختلف عوامل متعددي را درباره بازگشت ارائه كرده اند. با توجه به اينكه طبق بررسي هاي انجام شده، دلايل قطعي و كامل براي اين امر ارائه نشده است، در اين پژوهش قصد بر آن بوده است كه بدون هيچگونه پيش فرضي به شناسايي عواملي كه به روي آوري مجدد به اعتياد مؤثر هستند پرداخته شود و در صورت رسيدن به نتيجه راه حلي پيشنهاد گردد.اهميت موضوعاعتياد به مواد مخدر فرايندي تكرار شونده براي بسياري از كساني است كه به مصرف مواد مخدر وابسته مي شوند. آنها معمولاً به عنوان تفريح، راهي براي درمان بيماري و كنجكاوي تحريك، همسالان و … مصرف را آغاز مي كنند و به تدريج ميزان و دفعات مصرفشان افزايش مي يابد. تا زماني كه معتاد آنچه را مطلوب اوست، بدست مي آورد، نمي توان اميدوار بود به قطع دائمي مصرف دست يابد. در طي اين فرايند. بسته به شدت مصرف (سوء مصرف يا وابستگي) او به تدريج ناچار مي شود براي ادامه مصرف از بسياري از امور چشم پوشي كند و آنها را از دست دهد. تزلزل موقعيت اجتماعي و شغلي، از هم پاغشيدگي سيستم خانواده و … از جمله تبعات فرايند پيش رونده اعتياد هستند. ممكن است معتاد براي به دست آوردن مجدد برخي موقعيت هاي از دست رفته و براي اينكه بتواند شرايط مناسب تري را براي مصرف مهيا كند، به صورت موقتي اقدام به قطع مصرف نمايد. اما بسياري از اوقات قطع مصرف دائمي و حتي طولاني مدت هم نخواهد بود. گاهي براي اين فرايند پاياني نيز وجود دارد. نقطه اي كه ديگر هيچ نوع ماده مخدري قادر نيست نياز فرد را تأمين كند و افزايش ميزان مصرف نيز او را كمك نخواهد كرد پديده تحمل در اين شرايط عده كمي با قرار گرفتن در موقعيت مناسب بهبود خواهند يافت و عده بيشتري گرفتار زندان، بيماري هاي مختلف رواني، فرار از خانه و حتي مرگ خواهند شد. با تمام اين مشكلات شاهد هستيم كه معتاداني كه شانس بهبودي مي يابند داراي مشلات زيادي هستند از يك طرف اطرافيان نسبت به آنها اعتماد ندارند كه خود باعث كاهش اعتماد به نفس بيماران مي شود و از طرفي جامعه آنها را نمي پذيرد و نگفته پيداست كه بهبود در خلاء صورت نمي گيرد. حتي اگر در اين شرايط هم فرد بهبود پيدا كند در نهايت بايد به جامعه باز گردد بنابر اين بررسي شرايط و عوامل علل روي آوري مجدد معتاد به دامن اعتياد مي توان ارائه كند كننده راهكارهايي براي طريقه برخورد خانواده و جامعه با معتاد باشد. بيشتر اوقات فرايند بهبودي در قالب يك فرايند ناقص مورد بررسي قرار گرفته است. هيچ شيوه درماني تاكنون نتوانسته است به اين امر به صورت همه جانبه بپردازد. جاي تأسف است كه بخصوص در ايران افق ديد در بسياري موارد به سم زدايي محدود شده است. مراكز درماني حتي اگر تا مدتي طولاني پذيراي معتاد باشند، پس از آنكه دوره درمان پايان يافت،‌براي معتادي كه اكنون به زعم آنها بهبود يافته است، برنامه اي ندارند. به طور مسلم اين شيوه هاي درماني عوامل مؤثري را دست كم يا ناديده گرفته اند و برنامه مناسبي براي رو به رو شدن با آنها ندارند و يا علمي در مورد مقابله با آن ندارند. شايد علت اصلي عدم شناخت نسبت به اين عوامل است كه نهايتاً به ناتواني در كنترل آنها منجر مي شود. پژوهش حاضر بر پايه اين فرض صورت گرفته كه در صورت انجام مداخله به موقع و موفق در فرايند اعتماد، مي توان زمان رسيدن به نقطه اي را كه دستيابي به بهبودي ميسر مي شود، كوتاه تر كرد و تأثير عوامل تهديد كننده بهبودي را كاهش داد و شناخت بيشتري به علل بازگشت پيدا كرد در راستاي تلاش براي تحقق مداخله مطلوب لازم است اطلاعات و تحليل دقيقي در مورد علل روي آوري مجدد به اعتياد در اختيار مداخله گر قرار گيرد. به عبارتي مداخله گر بايد بداند در چه شرايطي بهبودي فرد معتاد ثبات و دوام بيشتري برخوردار است و بالعكس. با پاسخ به اين سؤال مداخله به تنظيم طرح كمكي براي ايجاد شرايطي كه معتاد بهبودي سريعتر و پايدارتر دست يابد، رهنمونه نخواهد شد. اهداف كليهدف كليبررسي علل تعيين دستيابي عوامل موثر در بازگشت معتادان به اعتياد بعد از ترك مصرف مواد.اهداف جزئي• تعيين نقش خانواده در بازگشت به اعتياد.• تعيين نقش جامعه يا عوامل اجتماعي در بازگشت به اعتياد.• تعيين نقش عوامل شخصيتي و فردي در بازگشت به اعتياد.هدف كاربرديارائه راه حل هايي به منظور جلوگيري از بازگشت مجدد معتادان به اعتياد پس از ترك و شناخت عواملي كه به صورت آشكار و پنهان در اين مسئله نقش دارند.فرضيه ها بين بازگشت مجدد به اعتياد و نحوه پذيرش خانواده رابطه اي وجود ندارد.بين بازگشت مجدد به اعتياد و نگرش خانواده نسبت به اعتياد رابطه اي وجود ندارد.بين بازگشت مجدد به اعتياد و وجود فرد معتاد در خانواده رابطه اي وجود ندارد.بين بازگشت مجدد به اعتياد و رابطه با دوستان سابق رابطه اي وجود ندارد.بين بازگشت مجدد به اعتياد و موقعيت شغلي رابطه اي وجود ندارد.بين بازگشت مجدد به اعتياد و سطح درآمد رابطه اي وجود ندارد.بين بازگشت مجدد به اعتياد و مسائل روحي رواني رابطه اي وجود ندارد.

تحقیق


اعتيادتحقیق


اعتياد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله اعتیاد- پایان نامه اعتیاد ، دلایل اعتیاد ، انواع اعتیاد و نحوه ...

پایان نامه اهميت مطالعه كردن دانش آموزان در تعليم و تربيت. ۲۷,۰۰۰ تومان. پایان نامه دانشجویاران ...

مقاله اعتیاد- پایان نامه اعتیاد ، دلایل اعتیاد ، انواع اعتیاد و نحوه ...

پایان نامه اهميت مطالعه كردن دانش آموزان در تعليم و تربيت. ۲۷,۰۰۰ تومان. پایان نامه دانشجویاران ...

بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتیاد در گروه های ...

awt-yekta, scientific journal of ilam university of medical sciences. :: صفحه اصلي, :: درباره نشريه, :: آخرين شماره, :: جستجو, :: ثبت نام, :: ارسال مقاله, :: تماس با ما ...

تحقیق اعتیاد به مواد مخدر و راه های درمان آن

Dec 19, 2020 — با پرداخت وجه به صورت اینترنتی به فایل تحقیق اعتیاد به مواد مخدر و راه های درمان آن دسترسی پیدا خواهید کرد. مقاله هندسه اقلیدسی پاورپوینت سیم کشی برق ساختمان، برقگیر و اصول و ...

تحقیق اعتیاد به مواد مخدر – 2nse

تفاوت های فردی دانلود… پاورپوینت نظام خدمات بهداشتی اولیه درایران. اصول و اجزاي,درمانی,ساختار نظام سلامت در ایران,سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی,مراقبت های بهداشتی اولیه در ایران,نظام ...

مقدمه و تعریف موضوع | دفتر امور آسیب های اجتماعی

علامه طباطبایی، تهران. 5- نجفی ابرند آبادی، علی حسین. ( 1378)، "پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی " مجله تحقیقات حقوقی، شماره 25-26، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. 6- نجفی ...

اصل مقاله 668.1 K - پژوهش های جامعه شناسی معاصر

ممكن است. ایجاد شده باشد بر روی افراد جامعه خصوصاً. افرادی که در طبقات پ. ـ. ایین جامعه زندگی. می. کنند، فشار می. آورد و آن. ها را به سمت آسیب اجتماعی سوق می. دهد. )ستوده،. 1333. : 52. (. -3 .3.

اعتیاد-مبانی و چارچوب نظری تحقیق ، پیشینه تحقیق داخلی و ...

نظریه طرحواره فعال ۸. نظریه دل مشغولی کنونی ۸. نظریه شرطی کلاسیک ۸. مدل ترکیب نظری ۱۰. منابع فارسی ۱۱. منابع لاتین ۱۲. بخشی از پروژه. اعتیاد. تعاریف اعتیاد. اعتیاد یک اصطلاح ...

تحقیق اعتياد – tool - 5srccg-rums

تحقیق اعتياد. اعتیاد به مواد مخدر,بررسی پدیده اعتیاد,پایان نامه اعتیاد,پایان نامه در مورد اعتیاد,پایان نامه درباره اعتی,تحقیق اعتیاد,تحقیق اعتیاد به مواد مخدر,تحقیق در مورد اعتیاد,تحقیق ...

اعتیاد چیست؟ - بیتوته

تازه های ایدز و اعتیاد. . کمپ ترک اعتیاد,بهترین کمپ ترک اعتیاد, مرکز ترک اعتیاد. آشنایی با کمپ های ترک اعتیاد · مخدر کروکدیل, دزومورفین کروکودیل · مخدر کروکدیل چیست که جوانان را ...

نگاهی به تاریخچه و برخی از پژوهشهای انجام گرفته‏ در زمینه ...

by احسان منش · 2000‎ — کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد. طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق. © 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of ...

تحقیق اعتياد به مواد مخدر،روان شناسی معتاد و دارودرمانی ... - doctorg

جالب دنياي اينترنت مي باشد… تحقیق برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعاتی. پاورپوینت سيستم هاي اطلاعاتی,پروژهسيستم هاي اطلاعاتی,تحقیق آماده در مورد سيستم هاي اطلاعاتی,تحقیق سيستم ...

روش تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری – shortcut - eliahost

دادن گوش دادن مهارتی است اساسی كه ما هر روز از آن استفاده می كنیم . موفقیت تحصیلی ، شغلی وخوشحالی های شما ، اغلب به مهارت شما… آبستنی در فرهنگ ایران قدیم. آبستنی در فرهنگ ایران قدیم, ...

‫٭ تحقیق : اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی سبب... - Dr Toryal Qader‬ ...

Email or Phone, Password. Forgot account? Sign Up.

اعتیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

. دریافت‌شده در ۱۳ تیر ۱۳۹۴ . ↑ «نسخه آرشیو شده». پایگاه اطلاع‌رسانی دانشجویان و دانش‌آموختگان ترکمن ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ . ↑ «روز ...

بررسی عوامل مؤثر بر عود اعتیاد از دیدگاه معتادین مراجعه کننده ...

by شرق · 2011‎ — بهداشت · کمسیون نشریات وزارت علوم · شرکت یکتاوب. کلمات کلیدی. نشریه, مجله علمی, مقاله علمی, کلمه شماره یک, کلمه شماره یک, کلمه شماره یک, کلمه شماره یک, کلمه شماره دو, کلمه شماره یک, ...

مقالات مرتبط با اعتیاد - نورمگز

4. تجربه زیسته‌ی زنان از خانواده نابسامان در فرایند اعتیاد. نویسنده : غلامی آبیز، محسن؛ خسروی، رقیه؛ نویسنده مسئول : عنایت، حلیمه؛. مجله: اعتیاد پژوهی » زمستان 1399 - شماره 58 علمی- ...

اعتیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

. دریافت‌شده در ۱۳ تیر ۱۳۹۴ . ↑ «نسخه آرشیو شده». پایگاه اطلاع‌رسانی دانشجویان و دانش‌آموختگان ترکمن ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ . ↑ «روز ...

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز - نشریات

by باقری · 2010‎ — حبیب(1377). نظریه های انحرافات اجتماعی، شیراز، نشر رز. -ترنر، جاناتان اچ(1378). مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی، ترجمه فولادی و بختیاری،نشر مؤسسه فرهنگی و پژوهشی امام خمینی. - توسلی ...

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز - نشریات

by باقری · 2010‎ — حبیب(1377). نظریه های انحرافات اجتماعی، شیراز، نشر رز. -ترنر، جاناتان اچ(1378). مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی، ترجمه فولادی و بختیاری،نشر مؤسسه فرهنگی و پژوهشی امام خمینی. - توسلی ...

تحقیق اعتياد – tool - 5srccg-rums

تحقیق اعتياد. اعتیاد به مواد مخدر,بررسی پدیده اعتیاد,پایان نامه اعتیاد,پایان نامه در مورد اعتیاد,پایان نامه درباره اعتی,تحقیق اعتیاد,تحقیق اعتیاد به مواد مخدر,تحقیق در مورد اعتیاد,تحقیق ...

تحقیق و پژوهش عوامل زمينه ساز اعتياد و راهکارهای پیشگیری از ...

بناي فرهنگي,پروژه معماری,پروژه نقد بناي فرهنگي,پلان زير زمين,پلان زير زمين كتابخانه,پلان طبقات كتابخانه,تحقیق معماری,دانلود پاورپوینت,طراحی کتابخانه,فایل پاورپوینت,كتاب خانه ...

اصل مقاله 668.1 K - پژوهش های جامعه شناسی معاصر

ممكن است. ایجاد شده باشد بر روی افراد جامعه خصوصاً. افرادی که در طبقات پ. ـ. ایین جامعه زندگی. می. کنند، فشار می. آورد و آن. ها را به سمت آسیب اجتماعی سوق می. دهد. )ستوده،. 1333. : 52. (. -3 .3.

علل بازگشت به اعتیاد به مواد مخدر و راهکار‌‌های پیشنهادی در مراجعه ...

by خمرنیا · 2018‎ — عدم تنبیه بدنی در کمپ و عدم تنبیه روانی در کمپ عدم بیگاری در کمپ داشتن برنامه ریزی جهت ترک، در انتخاب کمپ خوب دقت کافی رو انجام بدن, کمپ. جلوگیری از فعالیت مواد فروشان

اعتیاد به مواد مخدر و عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر آن در جامعه

که دارای 8 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید. آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: خرید اینترنتی فایل PDF مقاله با قیمت (7,000) تومان. مشخصات نویسندگان مقاله ...

ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران

by کرمی · 2011‎ — پیوندهای مفید · پرسش‌های متداول · فرایند پذیرش مقالات · اخبار و اعلانات · راهنمای نویسندگان · ارسال مقاله · داوران · تماس با ما · ورود به سامانه · ورود به سامانه · ثبت نام · English. ساخت اجتماعی ...

اعتیاد-مبانی و چارچوب نظری تحقیق ، پیشینه تحقیق داخلی و ...

نظریه طرحواره فعال ۸. نظریه دل مشغولی کنونی ۸. نظریه شرطی کلاسیک ۸. مدل ترکیب نظری ۱۰. منابع فارسی ۱۱. منابع لاتین ۱۲. بخشی از پروژه. اعتیاد. تعاریف اعتیاد. اعتیاد یک اصطلاح ...

نتیجه یک تحقیق: مصرف الکل معضلی بسیار خطرناکتر از ...

Jan 25, 2021 — بیشتر. اروپا جهان بازرگانی ورزش فرهنگ دانش و فن سفر ویدیوها دانش و فن سفر ویدیوها. برنامه‌ها; زنده.

رابطه اعتياد به مواد مخدر با وقوع جرايم خرد - SID.ir

by شيرزاد جلال‎ — شهر تبريز نيز به دليل قرار گرفتن در مسير ترانزيتي انتقال مواد مخدر به اروپا که بخش قابل توجهي از مواد مخدر انتقالي از سوي قاچاقچيان، توسط توزيع کنندگان جزء بين مصرف کنندگان و ...

دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی(فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

معرفی شرکت شاداب خراسان

تحقیق برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد

تحقیق فرار از مدرسه و راه درمان آن

مقاله انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

تحقیق منبت کاري‌ چوب‌

تحقیق در مورد نقوش سنتی ایران

دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

پاورپوینت درس (20) بیستم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (37 اسلاید)

نمونه سوال تستی فصل به فصل بانک اطلاعاتی شاخه کاردانش با جواب