دانلود رایگان


تحقیق فتنه در قرآن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق فتنه در قرآنفتنه در فرهنگهاي واژگاني، معاني مختلفي براي واژه فتنه آورده اند. خليل بن احمد فراهيدي نخستين نگارنده معجم لغات نوشته است. فَتن سوزاندن چيزي در آتش را گويند مثلاً الورق المحَدق چنانكه خداوند مي فرمايد: «يوم هم علي النار يُفتنونَ» (العين ج 8، 127)
ابن فارس ذيل اين ماده مي نويسد: الَفاء التاء و النون اصلي است واحد كه بر اختيار و آزمايش دلالت دارد. گفته مي شود: «فتنتَ الذّهبَ بالنار» هنگامي كه آن را بيازمايي و شي آزموده شده «مفتون» و «فتين» خوانده مي شود. (مقئيس الّغه ج 4، 472)
راغب اصفهاني واژه شناس و مفسر ارجمند مي نويسد:
فتن، داخل كردن طلا در آتش است تا خالصي وناخالصي آن آشكار گردد و در مورد به آتش افكندن انسان نيز به كاربرده مي شود. (مفردات، 623)
در اين ميان نگارنده «التحقيق» نظر ديگري دارد. او در تبيين اين واژه چنين مي نويسد:
آنچه موجب اختلال و اضطراب گردد فتنه ناميده مي شود كه داراي مصاديقي است. مانند اموال و اولاد، اختلاف در ديدگاهها، عذاب، كفر، جنون، آزمايش و هر آنچه موجب اضطراب و پريشاني گردد. (التحقيق في كلمات القران الكريم ج9، 24)
در منابع واژه شناسي قرآني نيز «فتنه» با توجه به كاربرد قرآني آن معنا شده است. كهن ترين اين منابع كتاب «الوجوه و النظائر» نگارش «هارون بن موسي» است. او معاني «فتنه» در قرآن را ده وجه دانسته است. اين وجوه عبارتند از: شرك، كفر، امتحان، عذاب در دنيا، به آتش سوزاندن، قتل، بازداشتن و مانع شدن گمراه ساختن، عذر آوردن وعبرت گرفتن.(الوجوه انظائر، 78)
«ابوالفضل ؟ بن ابراهيم» افزون بر ده وجهي كه هارون بر شمرده به پنج قسم ديگر نيز اشاره كرده است: فتنه به معناي شوروشر، گناه، ديوان شدن، لغزانيدن و خواسته ؟ (وجوه قرآن، 225)
از آنچه تاكنون بيان شدهچنين بر مي آيد كه واژه شناسان و ميدان داران علم لغت، معناي اصلي فتنه را «اختبار و آزمايش»، «گدازاندن در آتش» و «اضطراب و اختلال در نظم» دانسته اند. اين واژه در كاربرد قرآني – چنانكه اشاره شد – از گسترهء معنايي وسيعتري برخوردار است.
مفسران و قرآن پژوهان در آياتي كه به رويارويي مسلمانان با مشركان و كافران اشاره دارد از واژه «فتنه» تلقّي به كفر يا شرك كرده و آن را موجب نابودي وهلاكت انسان


تحقیق


فتنه


در


قرآنمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انتشار مجموعه مقالات معارف قرآن و حدیث در سه جلد با عنوان «معارف ...

5 Nov 2019 — قرآن و حدیث، نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را پیش‌رو می‌نهد که برای سعادت فرد و جامعه کافی بوده و ... بر این اساس کمیته برنامه‌ریزی دروس معارف اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تصویب ... فتنه از دیدگاه امام علی علیه السلام ۷.

تاکید قرآن بر توجه به منابع خبر و پرهیز از انتشار اخبار ... - ایرنا

9 Aug 2019 — تهران- ایرنا- قرآن کریم در بخشی از سوره حجرات بر توجه به منابع اخبار؛ ... با تحقیق و بررسی، می توان از رشد فتنه و کار افراد فاسق جلوگیری کرد ...

سماموس » فتنه و فتنه گری از منظر قرآن

فتنه در معانی چندی به کار رفته است که از جمله آن ها بلایا ، شکنجه و آشوب و اخلال در نظم اجتماعی است. قرآن به مساله فتنه از جهاتی مختلفی پرداخته است؛ زیرا ارتباط ...

تحقیق فتنه در قرآن | thesis | 3503

تحقیق فتنه در قرآن | thesis | 3503. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. ابتدا توضیحات محصول تحقیق فتنه در قرآن را به دقت مطالعه کنید و سپس اقدام به دانلود کنید.

تاکید قرآن بر توجه به منابع خبر و پرهیز از انتشار اخبار ... - ایرنا

9 Aug 2019 — تهران- ایرنا- قرآن کریم در بخشی از سوره حجرات بر توجه به منابع اخبار؛ ... با تحقیق و بررسی، می توان از رشد فتنه و کار افراد فاسق جلوگیری کرد ...

راهکارهای مبارزه با فتنه‌های اجتماعی با تکیه بر آیات و روایات

by حاجی خانی · 2015‎ — واژة فتنه یکی از پُربسامدترین واژگان در شبکة مفاهیم قرآنی و روایی است که اهل لغت سه معنا را به طور کلّی برای آن ذکر کرده‌اند: اوّل «گدازاندن در آتش»، دوم «اختبار و ...

بازشناسي مفهوم فتنه از ديدگاه قرآن - SID.ir

by يساقي علي اصغر‎ — اين مقاله با تکيه بر معناي اصلي فتنه به بازشناسي مفهوم آن در آيات قرآن پرداخته است، به اين معنا که فتنه از ديدگاه قرآن جرياني است که با سياهي آفريني، شبهه ...

فتنه شناسی

فتنه، معانی مختلفی دارد و در قرآن و حدیث و تاریخ، کاربردهای گوناگون آن قابل مطالعه و بهره گیری است. در این پژوهش به برخی از ابعاد محتوایی آن اشاره می شود و تحقیق ...

روزنامه کیهان (1396/04/08): تکفیری ها جویندگان فتنه - Magiran

نگاهی به ریشه ها و خاستگاه تاریخی تکفیر براساس آیات قرآن ... های دفاعی می روید، در مورد مسائل و رویدادها تحقیق کنید و عناصر کفرگرا و تجاوزکار را از مردم باایمان و ...

تبیین رابطة بصیرت و تقوا از دیدگاه قرآن کریم چکیده نور ...

تحقیق عبارت اند از: بررسی مفهوم، مصادیق و موانع بصیرت و تقوا از دیدگاه قرآن ... 27/3 و 52(، شناخت و دفع فتنه )مطهری،42 :1367( و شرط امر به معروف و نهی از منکر. ) ...

ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ - فصلنامه مطالعات راهبردی

by D Qarayaq Zandi · 2011 — داود ﻏﺮاﯾﺎق زﻧﺪي. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮم. ﻗﺮآﻧﯽ. اﻣﻨﯿﺖ را در. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﻮع. ا. ﻣﻨﯿﺖ ... و ﻏﺎرت و ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻠﯿﺪي دور ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاي ﻗﺘﺎل در آﻧﺠﺎ درﻧﻈﺮ ... ﺣﻼل. ﮐﺮدن ﻣﺎل و ﺟ. ﺎن اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺮ د. اده ﺷﻮد. و ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻞ. از ﺟﻬﺎد. ،. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و. ﺟﺴﺘﺠﻮ. ﺷﻮ.

تاکید قرآن بر توجه به منابع خبر و پرهیز از انتشار اخبار ... - ایرنا

9 Aug 2019 — تهران- ایرنا- قرآن کریم در بخشی از سوره حجرات بر توجه به منابع اخبار؛ ... با تحقیق و بررسی، می توان از رشد فتنه و کار افراد فاسق جلوگیری کرد ...

عوامل و آثار فتنه در قرآن کریم. - پرسمان

فتنه در اصل به معناى قرار دادن طلا در آتش براى به دست آوردن خالصى آن است و در قرآن به معانى مختلفى همچون امتحان، عذاب، سوختن با آتش، بلیّه، سختى، اضلال،[۱] شرک، ...

وعده قرآنی نابودی صهیونیسم در آخرالزمان / نظریات تفسیری ...

22 Jun 2017 — خداوند در برخی از آیات قرآن کریم نسبت به فساد قوم بنی‌اسرائیل در زمین ... الهی در آخرالزمان دارند که بر اساس تحقیقات ارائه‌شده‌، فرضیه دوم دقیق‌تر و ...

عوامل و آثار فتنه در قرآن کریم. - پرسمان

فتنه در اصل به معناى قرار دادن طلا در آتش براى به دست آوردن خالصى آن است و در قرآن به معانى مختلفى همچون امتحان، عذاب، سوختن با آتش، بلیّه، سختى، اضلال،[۱] شرک، ...

دانلود مقاله فتنه - مگ ایران

فتنهفتنه در ميان مفاهيم قرآني از اهميتي ويژه برخوردار است. در آيات قرآني از جمله فلسفه نهايي، رفع فتنه دانسته شده است. در نگاهي گذرا روشن خواهد شد كه مفسران در.

مقالات مرتبط با فتنه - نورمگز

نویسنده مسئول : کریمی مقدم، صادق؛ نویسنده : مؤدب، سید رضا؛. مجله: تحقیقات علوم قرآن و حدیث » پاییز 1398 - شماره 43 علمی-پژوهشی/ISC (‎32 صفحه - از 117 تا 148 ).

سماموس » فتنه و فتنه گری از منظر قرآن

فتنه در معانی چندی به کار رفته است که از جمله آن ها بلایا ، شکنجه و آشوب و اخلال در نظم اجتماعی است. قرآن به مساله فتنه از جهاتی مختلفی پرداخته است؛ زیرا ارتباط ...

عوامل و آثار فتنه در قرآن کریم. - پرسمان

فتنه در اصل به معناى قرار دادن طلا در آتش براى به دست آوردن خالصى آن است و در قرآن به معانى مختلفى همچون امتحان، عذاب، سوختن با آتش، بلیّه، سختى، اضلال،[۱] شرک، ...

زن در قرآن - BBC News فارسی

11 Dec 2019 — زیبا میر حسینی٬ در مقاله زیرعنوان"رام کردن زنان سرکش»" مینویسد: "این خوف شوهر از نشوز است که باعث میشود گوینده قران راهکار سه-مرحله‌ی را پیشنهاد ...

دریافت|تحقیق فتنه در قرآن – karwanlink

تحقیق فتنه در قرآن,تحقیق, فتنه, در, قرآن,,20326,معارف اسلامی. دریافت فایل. ارسال شده در مارس 29, 2021 نویسنده linkدسته‌ها تحقیق فتنه در قرآنبرچسب‌ها تحقیق, ...

تاکید قرآن بر توجه به منابع خبر و پرهیز از انتشار اخبار ... - ایرنا

9 Aug 2019 — تهران- ایرنا- قرآن کریم در بخشی از سوره حجرات بر توجه به منابع اخبار؛ ... با تحقیق و بررسی، می توان از رشد فتنه و کار افراد فاسق جلوگیری کرد ...

ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ - فصلنامه مطالعات راهبردی

by D Qarayaq Zandi · 2011 — داود ﻏﺮاﯾﺎق زﻧﺪي. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮم. ﻗﺮآﻧﯽ. اﻣﻨﯿﺖ را در. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﻮع. ا. ﻣﻨﯿﺖ ... و ﻏﺎرت و ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻠﯿﺪي دور ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاي ﻗﺘﺎل در آﻧﺠﺎ درﻧﻈﺮ ... ﺣﻼل. ﮐﺮدن ﻣﺎل و ﺟ. ﺎن اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺮ د. اده ﺷﻮد. و ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻞ. از ﺟﻬﺎد. ،. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و. ﺟﺴﺘﺠﻮ. ﺷﻮ.

فتنه‌‌شناسی و راه‌کارهای مقابله با آن‌ در کلام امام علی(ع)

by شریفانی · 2017‎ — استادیار گروه علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز. ... در اهمیت شناخت فتنه همین بس که بقا و زوال جامعه در گرو فتنه‌شناسی و راهکار مقابله با آن است و شناخت به موقع، بررسی، تحلیل ... روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل اسنادی به روش توصیفی-تحلیلی است.

روایتی تازه از فتنه 88 در مستند زهوق+ تیزر | شبکه قرآن

28 Dec 2020 — مستند زهوق با نگاهی تازه به فتنه ۸۸، ضمن بررسی مبانی دین و قرآن و بصیرت بر داشتن نگاه قرآنی به همه امور اجتماعی و سیاسی تاکید می‌کند.

تحقیق فتنه در قرآن | thesis | 3503

تحقیق فتنه در قرآن | thesis | 3503. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. ابتدا توضیحات محصول تحقیق فتنه در قرآن را به دقت مطالعه کنید و سپس اقدام به دانلود کنید.

دانلود پاورپوینت قیمت گذاری محصولات؛ استراتژی های قیمت گذاری (فصل یازدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ت

تحقیق انواع سیستم های بارکدینگ

مقاله اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار هاي مالي بازار پول و سرمايه بر اساس تعاليم اسلام

دانلود پاورپوینت استراتژیهای سطح کسب و کار

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 84

تحقیق دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري

تحقیق دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري

تحقیق دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري

مقاله علل به وجود آمدن زانوی پرانتزی و حرکات اصلاحی آن + تصاویر

مقاله علل به وجود آمدن زانوی پرانتزی و حرکات اصلاحی آن + تصاویر