دانلود رایگان


تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاويچكيده
امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي‌شود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود.
هدف از مقاله حاضر با يك مقدمه و مؤخره يادآوري اين نكته است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي‌شود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مسأله بررسي مي‌شود كه آيا زن و مرد بودن تأثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم.
براي اهل تحقيق كافي است كه بداند جامعه بشري قبل از اسلام چه طرز تفكري درباره زن داشته است، و شايد ديگر حاجت نباشد كه سيره نويسان و كتب تاريخ فصل جداگانه، يا كتابي مختص به عقايد امم و ملت‌ها در مورد زنان بنويسند. چرا كه خصال روحي و جهات وجودي هر امتي در لغت و آداب آن ملت تجلي مي‌كند.
در هيچ تاريخ و نوشته‌اي قديمي چيزي ‌كه حكايت از احترام و اعتنا به شأن زن كند يافت نمي‌شود، مگر مختصري در تورات و در وصاياي عيسي بن مريم (ع) كه بنابر آن بايد به زنان ارفاق كرد و تسهيلاتي فراهم نمود.
اما اسلام يعني ديني كه قرآن به عنوان كتاب قانون نازل گرديده است، در حق زن نظريه‌اي ابداع كرده كه از روزي‌ كه بشر پا به عرصه دنيا گذاشته تا زمان ظهور اسلام چنين طرز تفكري در مورد زن وجود نداشت.


تحقیق


مباني


فقهي


و


حقوقي


اعتبار


شهادت


زنان


در


اثبات


دعاويمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺑﺮرﺳﻲ ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ ﺷﻬﺎدت زﻧﺎن و ﺣﻜﻤﺖ آن

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ. /. دوره ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره. دوم. ،. ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1391 .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﻣﻮاردي ﺷـﻬﺎدت زﻧـﺎن را. ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردي ... ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﻄﺮح. ﻣﻲ. ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ ﺷﻬﺎدت. (. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از. ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا. ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺒﻬﺎﺗﻲ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻣﺠـﺎل ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه از اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﺮﻋﻲ ...

فایل word پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در ...

2020/02/21 — فایل ورد فایل word پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در ... برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکری درباره زن داشته است, و شاید دیگر ...

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي - دانلود ...

2021/03/07 — تعداد صفحه : 63مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه ... رشته حقوق – word دانلود مقاله کار تحقیقی با موضوع "تبيين ماهيت فقهي- حقوقي هدایای نامزدی و شرایط استرداد آن" ...

دانلود فایل تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات ...

دانلود تحقیق با موضوع مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي، در قالب word و در 69 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: امروزه يكي از مسائل مهم ...

تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

2020/08/12 — دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم ...

بررسی فقهی و حقوقی مبانی محدودیت شهادت زنان در اثبات دعاوی

یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است، امروزه در اغلب کشورهای جهان شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در قانون جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به مرد وجود دارد و نیز در ...

مقالات مرتبط با شهادت زنان - نورمگز

مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر. نویسنده : مرادی، ... مجله: تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری » تابستان 1399 - شماره 44 (‎19 صفحه - از 167 تا 185 ) ... چکیده و ... مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی. نویسنده : ملک زاده، ...

تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي ...

تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي. رفتن به سایت اصلی. دانلود تحقیق مباني فقهي و ...

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول ...

2020/12/30 — مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس ...

Archive of SID ارزش شهادت زن در اسالم www.SID.ir

نیست ولی در قانون جمهوری اسالمی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به مرد وجود دارد و نیز در نظرات رایج و متداول فقها ... به انضمام مردان پذیرفته می شود به بررسی فقهی و حقوقی مبانی محدودیت شهادت زنان در اثبات دعاوی ... سئواالت اصلی تحقیق.

تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

2020/08/12 — دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم ...

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول – fax

,مبانی,فقهی,و,حقوقی,اعتبار,شهادت,زنان,در,اثبات,دعاوی,قسمت,اولمبانی,فقهی,و,حقوقی,اعتبار,شهادت,زنان ... تحقیق درباره طرح توجيهی گاوداری شيری 30 راسی لینک…

پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

عنوان : پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی. تعداد صفحات : ۶۱. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. در این مقاله به این سوالات پاسخ داده می شود. که اولاً ـ جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی‌شود؛ و ثانیاً ـ مراد از ارزش ...

تحقیق در مورد مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات ...

دانشجویان رشته فنی مهندسی توجه کنند بالاخره فایل تحقیق در مورد مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول کامل شد و برای دانلود شما عزیزان جویای علم آماده شد. پس بدون تامل نسبت به خرید آن اقدا کنید. با آرزوی موفقیت.

لینک مستقیم|تحقیق درباره مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت ...

... زنان در اثبات دعاوي. را مشاهده می نمایید./تحقیق درباره مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی,شهادت زنان در اثبات دعاوی,مبانی فقهی و حقوقی/تحقیق درباره مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي|1833999|lae1833999|.

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی(قسمت دوم)

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی(قسمت دوم). نویسندگان: فهیمه ملک زاده. منبع: ندای صادق 1384 شماره 39. حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله ...

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي – دانلود

فرمت فایل: ورد – Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 63مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض ...

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول ...

فرمت فایل: ورد – Word کتاب سبز – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 60مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و ...

تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی ...

توضیحات: - چکیده - امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است.... دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی،. در قالب word ...

تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی ...

تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی | 46629 · بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در... ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید و دیدگاه فقهی · تحقیق ارزش شهادت و شهید ...

Archive of SID ارزش شهادت زن در اسالم www.SID.ir

نیست ولی در قانون جمهوری اسالمی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به مرد وجود دارد و نیز در نظرات رایج و متداول فقها ... به انضمام مردان پذیرفته می شود به بررسی فقهی و حقوقی مبانی محدودیت شهادت زنان در اثبات دعاوی ... سئواالت اصلی تحقیق.

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

با ما همراه باشید با موضوع مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي. ⚡دانلود. فرمت فایل: ورد - Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 63 چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات ...

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي | institutes | 8103

توضیحات بیشتر= دکمه دانلود از خرید فایل مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي از فروشگاه بدون نماد الکترونیکی خودداری کنید. سایت هایی که ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺑﺮاز ﺷﻬﺎدت ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻔﺎل - مجله پژوهش های فقه و حقوق ...

ساریخانی 著 · 2017‎ — ﭼﮑﯿﺪه. : ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺎﻣﯿ ﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت را، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻪادﻟّ. ي. اﺛﺒﺎت دﻋﺎوي و ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد،. ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده. اﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬ. ﺎ ﻫﻤﭽﻮ. ن ﻋﺪم. ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻬﺎدت اﻃﻔﺎل ﻏﯿﺮﻣﻤﯿ ﺰ و ﭘﺬﯾﺮش اراﺋ. يﻪ. ﺷﻬﺎدت ﺗﺤﻤ ﻞ. ﺷﺪه در دور. يه. ﻃﻔﻮﻟﯿ ﺖ در دوران.

دریافت فایل(تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات ...

دانلود تحقیق با موضوع مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي، در قالب word و در 69 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: امروزه يكي از مسائل مهم ...

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی - نورمگز

فهیمه ملک زادهمجله: فقه و حقوق خانواده; بهار و تابستان 1384 - شماره 37و 38;

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول ...

فرمت فایل: ورد – Word کتاب سبز – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 60مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و ...

تحقیق در مورد مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات ...

دانشجویان رشته فنی مهندسی توجه کنند بالاخره فایل تحقیق در مورد مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول کامل شد و برای دانلود شما عزیزان جویای علم آماده شد. پس بدون تامل نسبت به خرید آن اقدا کنید. با آرزوی موفقیت.

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول ...

فرمت فایل: ورد – Word کتاب سبز – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 60مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و ...

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي. امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان ...

دانلود مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

دانلود مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی چکیده امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین ...

تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی ...

با سلام. محصولات دانلودی با عنوان تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی - cdn.stdownload.ir - 12825. لینک دانلود. معارف اسلامی. نام فایل: تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی! دانلود تحقیق مبانی فقهی ...

دانلود فایل تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات ...

دانلود تحقیق با موضوع مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي، در قالب word و در 69 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: امروزه يكي از مسائل مهم ...

بررسی فقهی و حقوقی مبانی محدودیت شهادت زنان در اثبات دعاوی

یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است، امروزه در اغلب کشورهای جهان شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در قانون جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به مرد وجود دارد و نیز در ...

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

با ما همراه باشید با موضوع مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي. ⚡دانلود. فرمت فایل: ورد - Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 63 چكيده امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات ...

تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی ...

توضیحات: - چکیده - امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است.... دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی،. در قالب word ...

فایل word پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در ...

2020/02/21 — فایل ورد فایل word پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در ... برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکری درباره زن داشته است, و شاید دیگر ...

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول – fax

,مبانی,فقهی,و,حقوقی,اعتبار,شهادت,زنان,در,اثبات,دعاوی,قسمت,اولمبانی,فقهی,و,حقوقی,اعتبار,شهادت,زنان ... تحقیق درباره طرح توجيهی گاوداری شيری 30 راسی لینک…

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام ...

سبحانی 著 · 2016‎ — دسته‌ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده‌اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته‌اند. ... شهادت زن در قوانین ایران و مبانی فقه آن» و دکتر مصطفی رجایی پور و مریم طباطبایی در مقاله‌ای با عنوان «شهادت زنان در حقوق الناس» ... در مقاله حاضر ضمن بیان مصادیق شهادت در فقه و حقوق، شهادت زن از حیث طریقیت یا موضوعیت تبیین خواهد شد. ... شهادت، یکی از ادله اثبات دعوی ...

مقالات مرتبط با شهادت زنان - نورمگز

مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر. نویسنده : مرادی، ... مجله: تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری » تابستان 1399 - شماره 44 (‎19 صفحه - از 167 تا 185 ) ... چکیده و ... مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی. نویسنده : ملک زاده، ...

لیست قیمت تحقیق در مورد مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت ...

تحقیق در مورد مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول. ۱۱٫۰۰۰ تومان. خرید از ارزان‌ترین فروشنده. ترب یک مرکز خرید است که قیمت هر محصول را از هزاران فروشگاه‌ معتبر اینترنتی نشان می‌دهد. اطلاعات بیشتر. متوجه شدم ...

بررسی فقهی ـ حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی

حسن‌زاده 著 · 2014‎ — در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد ... از نظر حقوقی، مادّه 1319 قانون مدنی اعلام کرده است: «در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند، یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده ... بلکه کشف و اثبات هر اشکالی باعث نقض رأی می‌گردد؛ ولی در برخی دیگر (تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی)، قانونگذار جهات نقض را ... ولی در صورت جمع‌نبودن شرایط شاهد و شه ...

مقالات مرتبط با شهادت زنان - نورمگز

مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر. نویسنده : مرادی، ... مجله: تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری » تابستان 1399 - شماره 44 (‎19 صفحه - از 167 تا 185 ) ... چکیده و ... مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی. نویسنده : ملک زاده، ...

بررسی فقهی حقوقی شهادت بر شهادت - سیویلیکا

بی تردید یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی، بینه است. ... طاهر علیمحمدی - دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشیار و عضو هییت علمی دانشگاه ایلام، ... شهادت شهود اصل، شهادت بر شهادت، شهادت زنان بر شهادت، شهادت بر شهادت بر شهادت ... اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید. ... انتشار ویروس از منظر جنایات جنگی بین المللی · ...

بررسی فقهی و حقوقی مبانی محدودیت شهادت زنان در اثبات دعاوی

یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است، امروزه در اغلب کشورهای جهان شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در قانون جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به مرد وجود دارد و نیز در ...

لینک مستقیم|تحقیق درباره مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت ...

... زنان در اثبات دعاوي. را مشاهده می نمایید./تحقیق درباره مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی,شهادت زنان در اثبات دعاوی,مبانی فقهی و حقوقی/تحقیق درباره مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي|1833999|lae1833999|.

تحقیق قرص هاي شادي آور و هيجان‌زا (اكستازي)

بررسی میزان عزت نفس در دختران مقطع متوسطه ارومیه

پاورپوینت جامع در سیمان (41 اسلاید)

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد پارچه گردباف

بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم

پاورپوینت فصل 7 هفتم کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان (جلد اول)

تحقیق بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي از ديدگاه مديران واحد هاي آموزشي

پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری

پاورپوینت زمانبندی پردازنده

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني آماده به چاپ