دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی رضایت شغلی معلمان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی رضایت شغلی معلمانمبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی رضایت شغلی معلمان به صورت کامل و جامع در حجم 20 صفحه در فرمت word

#این مبانی نظری و پیشینه تحقیق، کامل و جامع می باشد.
#رفرنس نویسی و دارای منبع.
#با فرمت ورد و قابل ویرایش.
#از این فایل می توان برای فصل دوم پایان نامه و تحقیق، پروپوزال، پژوهش های علمی و .... استفاده نمود.


بخشی از متن:
راههاي مختلفي براي بيان درك ما از زمان وجود دارد.براي قرن ها مردم از حركت ماه،ساعت آفتابي،اذان،زنگ كليسا براي تتنظيم برنامه زماني روزانه خود استفاده كرده اند تا اينكه در قرن دوازدهم راهبان كاتوليك ساعت هايي را براي تنظيم فعاليت هاي خود ساختند.در طول تاريخ تمدن ها به زمان و ابعاد آن توجه داشتند و اين توجه در اين دوران نيز وجود دارد و عباراتي مانند «وقت طلاست» گوياي اين توجه است.جوامع امروزي جوامعي هستند كه در آنها تعداد ساعات كافي در طول روز وجود ندارد.فناوري هاي نو محيطي را فراهم آورده اند كه تقريباً در طول زمان كم مي تواند به خيلي از اطلاعات دسترسي پيدا كرد وخيلي كارها را سريعتر و آسانتر انجام داد امّا تمايل به سريعتر انجام دادن كارها و بيشتر كارها انجام دادن روز به روز بيشتر مي شود.استفاده بهينه از زمان موضوعي است كه همه ما ، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه اي ، نياز داريم ، با آن روبه رو شويم تا در زندگي موفق شويم. (اسماعيلي و خالقي 1378)
پس موفقيت در كار و زندگي نيازمند يك برنامه ريزي زماني صحيح مي باشد و براي اينكه در شغلي كه انتخاب كرده ايم به موفقيت برسيم و همين طور به رضايت مورد نظر برسيم نيازمند اين اصل مهم هستيم.و همانطور كه مي دانيم رضايت شغلي تعيين كنندۀ مهمي در رضايت زندگي در فرد مي باشد و تمام روابط و اعمال فرد را در بر مي گيرد و افرادي كه نسبت به شغل خويش رضايت كافي را ندارند تأثير آن در زندگي روزمره هم ديده مي شود. (شفيع آبادي 1371)

تاريخچۀ رضايت شغلي
در بحث مربوط به رضايت شغلي ، ما بر مرور ادبيات پژوهشي و عنوان چارچوب سازماني كه توسط لاك و گرانبرگ ارائه شده است تأكيد مي كنيم.تا زماني محاسبه لاك مي توان نتيجه گرفت كه بيش از 40 مقاله در مورد جنبه هاي متفاوت رضايت شغلي تا سال 1980 منتشر شده است.مطالعات اوليه در باب نگرش هاي مربوط به كار پيش از جنگ جهاني اول شروع شد و به طور فعّال در انگلستان ، اروپا و آمريكا دنبال گرديد در بين عنوان هاي مهم اين مسأله و سئوال به چشم مي خورد كه چگونه با يكنواختي و كسالت آوري شغل بايد مبارزه كرد.در اوايل (1920) اغلب پيشنهاد ناظر بود بر افزايش نرخ دستمزد ، دوره اي استراحت ، افزايش تنوع كار ، تعامل اجتماعي و پخش موسيقي در زمان كار بود.هر يك محتملاً نافذترين پژوهش ها در باب اثرات شرايط كاري به رضايت شغلي و بارآوري همانا مطالعات اثرنفچه بود (هايو 1933).لوت ريس و ريكسون (1933) نتيجه گيري حاصل از مطالعات بود كه شرايط مادي كار (مثل نور ، دوره استراحت) بر روي رضايت شغلي كارگران مؤثر است (ماهر 1373).

مفهوم رضايت شغل :
رضايت شغلي به نظر هابال مفهوم پيچيده و چند بعدي است و با عوامل رواني-جسماني ارتباط دارد.فرد با تأكيدي بر عوامل مختلف از قبيل ميزان درآمد ، ارزش اجتماعي شرايط محيط كار و فرآورده هاي اشتغال در زمان هاي متفاوت به طرق گوناگون احساس رضايت از شغلش مي نمايد.كنيزبرگ و همكارانش كه رضايت شغلي از ديدگاه هاي مختلف مورد توجه قرار داده اندبر روي رضايت شغلي اشاره مي كنند. رضايت دروني كه از دو منبع حاصل مي شود:اول احساس لذتي است كه بر اثر مشاهده پيشرفت و يا انجام مسئوليت هاي اجتماعي و به ظهور رساندن توانائيها و رغبت هاي فردي به انسان است مي دهد.رضايت بيروني كه به شرايط اشتغال درمحيط كار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغيير و تحوّل است.رضايت دروني پايدارتر از رضايت بيروني است اما رضايت كلي نتيجه كامل رضايت دروني و بيروني است.رضايت شغلي در اثر عوامل متعددي حاصل مي شود.رضايت شغلي نوعي احساس مثبت فرد نسبت به شغلش مي باشد كه زائيده عوامل ملي نظير شرايط محيط كار و نظام سازماني حاكم بر محيط كار و تأثير عوامل فرهنگي است.فلذا رضايت شغلي احساس رواني است كه از عوامل اجتماعي متأثر مي باشد. (ماهر 1373)

نظريه هاي رضايت شغلي :
به اعتقاد كورمن 3 نظريه عمده رضايت شغلي به عنوان نقاط مرجع پنهان يا آشكار براي بسياري از پژوهش هاي اين زمينه به كار رفته اند.با اينكه نظريه ها از سمت هاي متفاوت و از ديدگاه هاي گوناگون ناشي مي شود ، به اعتقاد كورمن براي تلقين آنها در يك چارچوب نسبتاً هماهنگ ، پايه و اساس وجود دارد.هر چند پيش از انجام كار مي خواهيم هر كدام از آنها را جداگانه مورد بحث قرار دهيم. (ماهر 1373)
1- نظريه كامروايي نيازي : از جهاتي منطقي ترين رضايت شغلي و آنكه احتمالاً آشكارترين مشابهت را با نظريه مشوق عملكرد دارد ، اين مفهوم است كه شخصي اگر آنچه را كه مي خواهد بدست آورد خشنودتر خواهد شد.و هنگامي كه آن را به دست نياورد ناخشنودتر خواهد گرديد.دو نوع عمده اين چارچوب را مورد استفاده قرار داده اند ، يكي الگوي «كاهش» و ديگري الگوي «ضربي» است.هر دو الگو فرض مي كنند كه رضايت شغلي تابعي مستقيم و منفي ازتفاوت ميان نيازهاي يك شخصي و درجه اي كه محيط كامروايي آن نيازها را فراهم مي كند.هر چقدر تفاوت با در نظر گرفتن همه نيازها بيشتر باشد خشنودي كمتر است.اين روش كاهش ، خصوصيات معيني دارد يكي از آنها اين است كه در شرايط يكسان ديگر هر چه نيازهاي شخصي بيشتر باشد ، رضايت شغلي او كمتر صرفنظر از اينكه در محيط چه روي بدهد ، همچنين هر چه بازده محيط بيشتر باشد رضايت شغلي بيشتر است صرفنظر از اينكه سطح نياز فرد مورد نظر چه باشد. (ماهر 1373)
2- نظريه گروه مرجع : نظريه گروه مرجع با نظريه كامروايي نيازي مشابه است،با اين تفاوت كه اين نظريه نقطه عطف خود خواستها ، نيازها و علايق فرد را در نظر نمي گيرد بلكه ديدگاهها و عقايد گروهي را مد نظر قرار مي دهد كه فرد براي هدايت و ارشاد به آن مي نگرد و هم چنين گروه هايي به «گروه مرجع» فرد معروفند.اين گروه ها و نگرش ها شخص را از دنيا و نيز چگونگي ارزشيابي وي از پديده هاي گوناگون در محيط تعيين مي كنند.بنابراين نظريه مي توان پيش بيني كرد اگر شغلي علائق،خواسته ها و شرايط گروه مرجع شخصي برآورد ، شخص آن را دوست خواهد داشت و اگر چنين نكند به آن علاقه اي نخواهد داشت. (ماهر 1373)
3- نظريۀ انگيزشي،بهداشتي،هرزبرگ : سومين نظريه رضايت شغلي كه طي پانزده سال گذشته حائز اهميت بوده ، استدلال انگيزشي،بهداشتي هرزبرگ است. استدلال آن اين است كه يك شغل پر مايه به خشنودي مي انجامد.زيرا شخص را برانگيخته مي سازد تا خوب كار كند و به حصول خشنودي نائل آيد.از سوي ديگر يك شغل كم مايه تنها مي تواند در بهترين صورت خود ، به فقدان ناخشنودي منجر شود.در نتيجه نمي توان به عنوان يك انگيزه براي عملكرد بكار رود.همانطور كه به خاطر خواهيم آورد.براي اين نظريه تأييد پژوهش اندكي وجود دارد.ليكن در رابطه با ماهيت خشنودگي مشاغل پرمايه تحت شرايط خاص آن تأييد وجود دارد. (كودمن - آبراهام- ك 1933)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی رضایت شغلی معلمان


پیشینه تحقیق بررسی رضایت شغلی


تحقیق رضایت شغلی معلمان


تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ( فصل دوم )

مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق) - دانلود e11.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-با-موضوع-حافظه-فصل/ ذخیره شده توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی کارکنان (فصل ...

دلبستگی شغلی را به‌عنوان یک توصیف از شغل فعلی فرد و تابعی از مقداری می‌داند که شغل او می‌تواند نیازهای کنونی‌اش را ارضا کند (کارملی، 2005)، تعاریف ارائه‌شده در مورد دلبستگی شغلی بسیار شبیه به هم می‌باشند.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی رضایت شغلی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی | دانشجو.دانلود daneshjo.download › فایل های دانلودی ذخیره شده ۱ روز پیش - عنوان: پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 70. توضیحات.

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی: پیشرفت تحصیلی از جنبه های علمی و کاربردی اهمیت به سزایی دارد. عملکرد تحصیلی، یکی از عوامل پذیرش در کلاس درس می باشد.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی | راهنمای دانشجو

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی شرح مختصر: مبانی نظری رضایت شغلی يکي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي، رضايت شغلي است که باعث افزايش کارآئي و نيز احساس رضايت فردي مي گردد. مطالعه رسمي رضايت شغلي با مطالعات ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی 27 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی 27 صفحه. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان (فصل دوم) 75 ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان. اگر چه از لحاظ تاریخی، مبانی نظری خودکارآمدی معلم به دو نظریه یادگیری اجتماعی راتر و نظریه شناختی-اجتماعی بندورا باز می گردد، اغلب پژوهش ها و ابزارهای سنجش این حیطه در سال ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی دسته: علوم انسانی بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پیشینه ومبانی نظری تحقیق شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی رضایت شغلی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی | دانشجو.دانلود daneshjo.download › فایل های دانلودی ذخیره شده ۱ روز پیش - عنوان: پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 70. توضیحات.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ( فصل دوم )

مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق) - دانلود e11.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-با-موضوع-حافظه-فصل/ ذخیره شده توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی | راهنمای دانشجو

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی شرح مختصر: عملكرد شغلی: براساس ديدگاه صاحبنظران اجزاي عملكرد شغلي را به دو بعد تقسيم مي كنند عملكرد وظيفه اي عملكرد زمينه اي[1] عملكرد وظيفه اي در واقع همان وظايف و مسئوليت هاي ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 117 صفحه Word ...

توضیحات. مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی به همراه ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی به همراه پیشینه داخلی و خارجی فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: DOCX تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 67 قیمت: 14000 تومان بخشی از متن: ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شادکامی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شادکامی: شادکامی و شادمانی، از جمله موضوعاتی است که از دیرباز اندیشمندانی نظیر ارسطو، زنون و اگیکور به آن پرداخته اند. ارسطو دست کم به سه نوع شادمانی معتقد است

دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری عملکرد تحصیلی

دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری عملکرد تحصیلی: تحقیق زیر درباره مبانی نظری عملکرد تحصیلی می باشد. و شامل : تعاریف عملکرد تحصیلی، عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی، آموزش راهبردهای فراشناختی، محیط خانواده، بی سوادی یا کم ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی ارتباط بین سطح فعالیت ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با چاقی و وضعیت تغذیه در معلمان زن ابتدایی و متوسطه شهرستان آستانه اشرفیه» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 34 صفحه – hampasw

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 34 صفحه ... پیشینه تحقیق رضایت شغلی ... مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها مطالبات بانکی چیست ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی (فصل دوم ...

سلطانی و همکاران (1396) در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی به تنهایی بر عملکرد شغلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی) تأثیر نمی گذارد لیکن رفتار ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی به همراه ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی به همراه پیشینه داخلی و خارجی فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: DOCX تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 67 قیمت: 14000 تومان بخشی از متن: ...

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی | راهنمای دانشجو

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی شرح مختصر: عملكرد شغلی: براساس ديدگاه صاحبنظران اجزاي عملكرد شغلي را به دو بعد تقسيم مي كنند عملكرد وظيفه اي عملكرد زمينه اي[1] عملكرد وظيفه اي در واقع همان وظايف و مسئوليت هاي ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مسابقات ورزشی و انگیزش - سحا فایل

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری مسابقات ورزشی و انگیزش» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.. فهرست محتوا

رضایت شغلی-مبانی و چارچوب نظری پژوهش پیشینه تحقیق داخلی و ...

کد محصول: pmd104. تعداد صفحات : ۴۰ صفحه . فرمت فایل word. قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان. مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد رضایت شغلی . فهرست مطالب. رضایت شغلی ۳

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی 77 صفحه

توضیحات کامل : مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی 77 صفحه نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم. رضایت شغلی عبارت است از رضایت نسبت ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی رضایت شغلی. توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو تحقیق

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی ارتباط بین سطح فعالیت ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با چاقی و وضعیت تغذیه در معلمان زن ابتدایی و متوسطه شهرستان آستانه اشرفیه» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی | راهنمای دانشجو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی شرح مختصر: رضایت شغلی. 1-1- تعریف رضایت شغلی رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مسابقات ورزشی و انگیزش - سحا فایل

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری مسابقات ورزشی و انگیزش» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.. فهرست محتوا

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی 77 صفحه

توضیحات کامل : مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی 77 صفحه نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم. رضایت شغلی عبارت است از رضایت نسبت ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان (فصل دوم) 75 ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان. اگر چه از لحاظ تاریخی، مبانی نظری خودکارآمدی معلم به دو نظریه یادگیری اجتماعی راتر و نظریه شناختی-اجتماعی بندورا باز می گردد، اغلب پژوهش ها و ابزارهای سنجش این حیطه در سال ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی 27 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی 27 صفحه. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و ابعاد آن

رضایت شغلی. مبانی نظری و پیشینه تحقیق ... به فعاليت شغلي از طرف كاركنان، رضايت شغلي قابل تبيين ن. ي. ست .... داراي ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون. است و.

مبانی و پیشینه تحقیق رضایت شغلی

مبانی و پیشینه تحقیق رضایت شغلی دسته: برنامه نویسی بازدید: 4 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 179 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 مبانی و پیشینه تحقیق رضایت شغلی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) قیمت ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی به همراه ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی به همراه پیشینه داخلی و خارجی فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: DOCX تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 67 قیمت: 14000 تومان بخشی از متن: ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی | nahid

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی. یک مرد nahid نادان و nahid بی اصالت، مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی با تغییر nahid لباس، شخص عاقل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی و نجیب نمی nahid شود.

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی | راهنمای دانشجو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی شرح مختصر: رضایت شغلی. 1-1- تعریف رضایت شغلی رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري‌ وبسته‌بندي سبزيجات تازه و خردشده

تحقیق كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور

تحقیق نگاهى به تاريخچه خبررسانى در ايران - پيك و چاپار

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري‌ وبسته‌بندي سبزيجات تازه و خردشده

پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام

مختصری بر آسیب شناسی روانی

پاورپوینت بررسی اقلیم تهران

پاورپوینت مجموعه ورزشی کوثر شیراز

مقاله اختلالات مواد مخدر